Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt att marschera på frivillighetens väg

/

För en vecka sedan ställde sig riksdagens försvarsutskott bakom regeringens förslag att avskaffa värnplikten och göra militärtjänsten frivillig. Senare den här månaden kommer riksdagen att göra detsamma och från och med den 1 juli i år träder den nya lagen i kraft.
Men det är inte en enig riksdag som kommer att fatta det här för svenskt försvar väldigt omvälvande beslutet. Oppositionen är av annan uppfattning.

Annons

Fast de tre partierna är egentligen inte överens om vad de vill göra. Som i så många andra frågor som rör svensk försvars- och säkerhetspolitik är oenigheten stor på den rödgröna sidan.

Denna osämja har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att lösa med vad som nu närmast får betraktas som ett rödgrönt patent – man vill tillsätta en utredning.

Det är svårt att inte dra lite lätt på mungiporna när man vet den egentliga anledningen till att de tre partierna vill ha ytterligare en utredning. Oavsett vad de påstår så beror det inte på att frågan skulle vara bristfälligt utredd utan på att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill behålla värnplikten medan Miljöpartiet egentligen är väldigt nöjt med att militärtjänstgöringen blir frivillig.

Och visst är frivillighetens väg den rätta att marschera. Det finns absolut ingen anledning att behålla värnplikten i dess nuvarande form. Det är en modell som tillhör historien och som på intet sätt är anpassad efter dagens moderna samhälle och den försvarsmakt som vi i dag är i behov av.

Invasionsförsvaret har ersatts av insatsförsvaret. Behovet av soldater är därför betydligt mindre. Men de soldater som utbildas behöver vara motiverade och intresserade av att göra en insats även efter utbildningen genomförts.

Därför är det mycket glädjande att ta del av Överbefälhavare Sverker Göranssons artikel på DN-debatt. Där redovisade han i går att 80 procent av de som i dag genomför sin värnplikt vill fortsätta när det blir frivilligt vid halvårsskiftet. Av de som mönstrat under plikt och rycker in efter 1 juli har drygt 85 procent sagt att de vill fullfölja sin utbildning. 30 procent av dem är kvinnor.

Det här är mycket positivt för det svenska försvaret. Det visar att Försvarsmakten är intressant och attraktivt. Och att värnplikten är direkt onödig.

Dessutom är dagens värnpliktssystem i grunden felaktigt. Det påstås råda en allmän värnplikt. Men en plikt som redan från början exkluderar drygt hälften av den svenska befolkningen endast på grund av deras kön kan inte beskrivas som allmän.

Ingen modern politiker kan försvara värnplikten utan att samtidigt driva kravet på att den ska utvecklas till att även omfatta kvinnorna. Men det skulle inte bara innebära att allt fler personer skulle kallas in för mönstring helt i onödan. Det skulle också medföra ordentligt ökade kostnader.

Och det är ingenting som de rödgröna partierna har budgeterat för. Tvärtom har de valt att skära ner försvarsbudgeten med två miljarder kronor.

Hade det varit i det militära hade ordern till de rödgröna varit "gör om, gör rätt". Nu stannar vi vid uppmaningen till väljarna att "rösta rätt".

Mer läsning

Annons