Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Rädda den svenska maten”

Sverige har ingen nationell livsmedelsstrategi som flera andra länder har. Därför har regeringen startat ett arbete med att ta fram en sådan, skriver artikelförfattaren.

Arbetet med Sveriges livsmedelsstrategi är nu inne i ett slutskede. Strategin ska gälla fram till 2030 med syftet att uppnå miljömålen för Sverige och samtidigt öka lönsamheten i jordbruket. Resultatet kommer att vara avgörande för hur vår mat produceras.

Svenskt lantbruk står inför stora utmaningar och kämpar för en ökad lönsamhet. Om strategin endast fokuserar på ökad produktion kan det leda till fortsatt intensifiering av kemikalier, fler djur på mindre yta, mer antibiotika och ökad övergödning. Dessutom finns det risk för att djur får äta kraftfoder istället för att beta i värdefulla naturbetesmarker. Djurens hälsa och kondition samt den biologiska mångfalden i betesmarkerna kommer då att försämras betydligt.

Ökad produktion leder till lägre priser, men detta får inte ske på bekostnad av lägre kvalitet. Genom högre löner och dyra byggkostnader har Sverige ändå svårt att konkurera mot Europas utbud och kommer aldrig att vara det billigaste alternativet. Det svenska lantbruket kan istället konkurera med en högre kvalité eftersom många konsumenter, i hela Europa, efterfrågar mat som är snäll mot naturen, har ett högt djurskydd och låg användning av antibiotika.

Livsmedelsstrategin måste respektera planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på hållbar produktion och konsumtion. Samt skapa förutsättningar som gör att allt fler lantbrukare kan öka sin lönsamhet och produktion av hållbara livsmedel.

Därför kräver Naturskyddsföreningen att livsmedelsstrategin:

· lever upp till FN:s globala mår för hållbar utveckling - Agenda 2030.

· lever upp till miljömålet Giftfri miljö med minskad spridning av bekämpningsmedel och ekologisk produktion.

· lever upp tillmiljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

· lever upp till miljömålet Begränsad klimatpåverkan och styr mot det fossilfria jordbruket.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel