Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rädda Barnen: Vi uppmanar Migrationsverket att tänka om!

Med anledning av att Migrationsverket stänger alla sina boenden i Söderhamn med kort varsel för de asylsökande, skriver styrelsen för Rädda Barnen i Söderhamn genom BrittMarie Windemo, ordförande, en kritisk insändare och uppmanar Migrationsverket att tänka om.

Annons

Vi har full förståelse för att Migrationsverket måste anpassa sin verksamhet efter det minskade antalet asylsökande, men är mycket bekymrade över det som just nu händer de asylsökande och nykomna barnen och ungdomarna i Söderhamns kommun och i vårt län.

Var finns barnperspektivet i Migrationsverkets beslut för barnen i Söderhamns kommun? Vilka blir konsekvenserna för barnen och deras familjer? För visst har väl en barnkonsekvensanalys gjorts, om inte hos Migrationsverket, så bör ju kommunen ha gjort en?

Många av barnen har varit hos oss i Söderhamns kommun i mer än två år. Det är lång tid i en ung människas liv. De går i förskolan, grundskolan och gymnasiet och har förhoppningsvis hittat kompisar, har trygghet i skolpersonal, deltar i olika föreningsaktiviteter, dvs. finns i en gemenskap och har fått en fungerande vardag i väntan på beslut.

Hur kommer det att gå för Mahdi, som går i Särskolan, har stödfamilj, kontakt med rehab, barnklinik och tandreglering? Och hörselskadade Amina, kommer en tillfällig skola att satsa på hörselanpassat klassrum och hjälpmedel, som den nuvarande skolan gjort? (barnen heter i själva verket något annat) Hur påverkas de barn som lider av uppgivenhetssyndrom, de s.k. apatiska barn som finns i vår kommun? Eller de barn som varit utsatta för våld och övergrepp? Hur går det för den som får avbryta sin skolgång sista terminen i 9:an? Listan kan göras lång.

I Söderhamns kommun har familjerna med hjälp av bl.a. de kommunala instanserna och civilsamhället under lång tid byggt upp de nödvändiga och för respektive barn adekvata stödinsatserna eller helt enkelt en trygghet i föreningsverksamheten eller med kompisar. Att bryta barnens möjligheter till läkning för en tillfällig flytt är inhumant och på sikt samhällsekonomiskt oförsvarbart.

Enligt Migrationsverket är det familjernas eget ansvar att ta kontakt med olika stödfunktioner i samhället på de nya bostadsorterna, där hjälp och stöd kan ges. Många av familjerna är analfabeter och har svårt med svenska språket. De känner dessutom inte till hur det svenska samhället fungerar fullt ut eller hur det fungerar på de nya, tillfälliga orterna.

Barnens stöd från förskola, skola, elevvård, socialtjänst, sjukvård, traumaarbete, tandvård etc. i de nya, tillfälliga kommunerna, riskerar således att påverkas negativt eller helt utebli under lång tid.

Boendefrågan är inte en fråga som kan hanteras oberoende av samhället i övrigt. Migrationsverket är ett statligt verk, som måste ha skyldighet att se längre än till den snäva bostadsfrågan. Barnen finns i ett sammanhang!

Låt barnen slippa att ryckas upp i onödan för tillfällig placering på nya orter, från sammanhang där de byggt upp en relativ trygghet och börjat läka, tack vare ett stort engagemang från skolpersonal, vårdpersonal, etcetera, och genom det integrationsarbete, bland annat med stöd av kommunen, som många, föreningar, kyrkor, gode män, organisationer och enskilda medmänniskor på deras nuvarande bostadsorter bidrar till.

Vi uppmanar Migrationsverket att tänka om! Det finns utrymme i lagen och i anvisningarna för avvecklingen att vara flexibel och ta hänsyn till barnens och ungdomarnas situation. Låt barnfamiljerna stanna på sina nuvarande bostadsorter tills deras ärenden slutgiltigt avgjorts!

I de fall barnfamiljerna väljer att flytta, ge tid för skolor och andra inrättningar att göra bra överlämning. ingen tjänar, vare sig samhällsekonomiskt eller mänskligt, på att den här stängningen av boenden sker panikartat. Töm boendena successivt vartefter barnfamiljerna fått slutgiltigt beslut och kan flytta till sina varaktiga platser.

”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (Barnkonventionen artikel 3) Det kräver eftertanke i varje beslut!

Vi vet att de förtroendevalda i Söderhamns kommun har god kännedom om detta.

Rädda Barnen i Söderhamn önskar svar på följande frågor:

1) Har kommunen gjort en barnkonsekvensanalys utifrån att samtliga Migrationsverkets boende i Söderhamns kommun stängs?

2) Vad har man kommit fram till i barnkonsekvensanalysen?

3) Avser kommunen att utifrån barnens och ungdomarnas bästa agera för att avvecklingen av boendena får ske i en takt som är human och tar hänsyn till barnens utveckling enligt Barnkonventionen?

4) Hur planerar kommunen att överlämning från skolorna, elevhälsan, socialtjänsten, etcetera, till de nya bostadsorternas motsvarande instanser ska ske om Migrationsverkets planer sätts i verket fullt ut?

Styrelsen för Rädda Barnen i Söderhamn:

BrittMarie Windemo

ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel