Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Politiker vet för lite om miljöfrågorna

En ofattbar brist på kunskap och insikt i miljöfrågorna framträder hos ledande politiker.

Rapporten Miljömålen – i halvtid, de Facto 2009, överlämnades på tisdagen vid ett seminarium på miljödepartementet. Stora framsteg har nåtts vad gäller skydd av ozonskiktet, minskad försurning och skydd av värdefull natur, och det går också framåt för flera andra miljömål. Men miljömålsrådet konstaterar att arbetet för många av målen går för långsamt. För de flesta av miljökvalitetsmålen är det mycket bråttom om de över huvud taget ska gå att nå. Risken för oåterkalleliga förändringar är överhängande. Det gäller framför allt , , och .

Att satsa på miljön är välfärdspolitik som främjar folkhälsan, den biologiska mångfalden, kulturhistoriska värden, ekosystemens produktionsförmåga och hushållningen med naturresurserna, säger Eva Eriksson, ordförande för miljömålsrådet.

Lorents Lorentsen, chef för OECD:s miljödirektorat, framhöll vid seminariet att den pågående ekonomiska krisen inte får bli en ursäkt för att fördröja åtgärderna mot miljöproblemen, såsom klimatförändringarna. Tvärtom, nu har vi möjligheter att både bekämpa den ekonomiska krisen och snabbstarta för låga koldioxidutsläpp och en grön ekonomi, menade han. För att både främja jobb och bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle bör stimulansåtgärder under lågkonjunkturen satsas på förnyelsebar energi, grön teknologi, investeringar i energieffektiviseringar och kollektiva transporter, enligt rapporten.

I år är det tio år sedan riksdagen beslutade om att det svenska miljöarbetet skulle inriktas på att nå ett antal miljökvalitetsmål. Avsikten är att år 2020 kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För klimatmålet är tidshorisonten utsträckt till år 2050 som en första etapp.Tempot i arbetet måste ökas framhåller man i rapporten.

Min erfarenhet som politiker i Bollnäs kommun har visat att ledande politiker saknar ambition att utveckla Bollnäs i en hållbar riktning. En ofattbar brist på kunskap och insikt i miljöfrågorna framträder hos ledande politiker. Tydligt framgår detta av det näringslivspolitiska programmet som helt saknar utgångspunkter i villkoren för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och de miljökvalitetsmål som riksdagen antagit.

Det behövs en ny politisk ledning och en förändrad politik i Bollnäs om samhällsutvecklingen ska få en hållbar inriktning i vår kommun.

Per-Olof Åberg

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel