Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Patriotism, konfrontation och repression präglar Rysslands nya säkerhetsstrategi

Vid årsskiftet kom den nya ryska Säkerhetsstrategin och det är ett dokument som svenska politiker bör läsa noga. Här läggs texten ut kring Rysslands målsättningar och Kremls syn på världen. Budskapet är konfrontativt med krigsekonomi, repression och patriotism.

FOI har i ett memorandum till Försvarsdepartementet gjort en analys som kan sammanfattas med att strategin är den mest västfientliga någonsin. Den Euro-atlantiska säkerhetsordningen med EU och Nato ifrågasätts öppet. Rysslands främsta nationella intresse är dess försvar. För sex år sedan var ”utveckla demokratin och att stärka det civila samhället” i topp. Nu sätts det i motsatsförhållande till försvaret. Det är en förändring som bedrövar sanna Rysslandsvänner.

Läs mer: Vad säger Ryssland egentligen

Vidare betonar Ryssland civilt försvar och mobiliseringsberedskap. Den statsstyrda ekonomin ”liknar mer en beredskaps- eller krigsekonomi där staten ransonerar varor och tjänster i enlighet med försvarssektorns behov” konstaterar FOI. Strategin visar tydligt att den politiska ledningen anser att stärkandet av landets försvar går före alla andra samhällsmål.

Genom detta legitimeras ökad repression mot den egna befolkningen, att det är nödvändigt för att ”stå emot hotet från Väst”.

FOI finner det också anmärkningsvärt att de ”ryska andliga och moraliska värderingarna” har fått en så tydlig roll. Dessa värderingar omfattar inte bara medborgarna i Ryssland utan riktar sig till alla som omfattas av den ”ryska världen”, dvs även ryska minoriteter i andra länder. I ett telefonväkteri i april 2014 menade president Putin att en person i den ryska världen karaktäriseras som en person som främst koncentrerar sig på det allmännas bästa. "Vi är andligt mer generösa". I den "ryska världen" är döden vacker sade Putin enligt FOI-rapporten. "Att dö för sina vänner, sitt folk och sitt fädernesland är vackert. Detta är grundstenen i vår patriotism”.

Här blir kampen om historien central, Kreml vårdar idag Stalins patriotiska historieskrivning där andra världskriget började 1941. Alla övergrepp före, under eller efter rationaliseras eller förtigs.

Läs mer: Kultur och historia blir allt viktigare för rysk säkerhet

'Säkerhetsstrategin ska ses som en viljeinriktning. Även om man inte ska tolka det som en handlingsplan i närtid så kan vi backspegeln se att det Ryssland sagt att man ska göra har man gjort, om man har haft möjligheten.

För den svenska regeringen och partierna i försvarsuppgörelsen (S, MP, M, C och KD) firas det påsk tre år efter det som borde ha blivit det stora uppvaknandet för svensk del, den ryska bombflygövningen som simulerade kärnvapenattack mot Sverige medan svenskt incidentflyg stod på marken.

Den här påsken är vattnen utanför Kaliningrad avspärrade för marinövning. Det ryska flyget övar vid finska gränsen i Ladogaområdet, det sker så nära att man kan se övningen från Finland och då är inte Ryssland ett litet land med ont om plats för sitt flygvapen…

Ryssland genomför även en stor beredskapskontroll av 30 000 man i det västra militärdistriktet. De strategiska robotstyrkorna (läs kärnvapen) är även de i beredskapskontroll.

Läs mer: Ryska påsken - uppvaknandet som kom av sig

För svensk försvarspolitik växer samtidigt oron att valutakurser, samt andra eventuella fördyringar av vapensystem, ska äta upp alltför mycket av den blygsamma budgetökningen på 10,2 miljarder kronor fram till 2020.

Summan är bara hälften av vad Försvarsmakten begärde för att klara av en inriktning som inte är dimensionerad för dagens hotbild. Försvarsbeslutet 2009 skulle vara klart 2014, nu blir det eventuellt färdigt 2023 och uppskattningar från försvarsexperter visar att det saknas fortfarande 30-50 miljarder kronor för att nå dit.

Sverige saknar också vitala komponenter som luftvärn, fältlogistik och krigsbaser för flyget samt planering och resurser för civilförsvar.

Med det rådande säkerhetsläget, och att återtagande av förmåga tar tid, behöver regeringen och partierna i försvarsöverenskommelsen sätta sig ned efter påsk och skjuta till mer pengar redan i vårbudgeten så att beställd effekt verkligen kommer på plats så snart det går.

Utmaningen sitter i finansdepartementet och risken är överhängande att försvarsminister Peter Hultqvist (S) går förlorande ur drabbningen. Om inte M, KD och C kan säkra att åtminstone beställd förmåga kommer på plats, enligt uppgörelsens intentioner, så har försvarsuppgörelsen fallit.

Men egentligen är försvarsuppgörelsens nivå djupt otillfredsställande, det behövs också åtgärder som snabbt ger förstärkt förmåga i syfte att nå tröskeleffekt så att svenskt territorium inte blir attraktivt att utnyttja i en Östersjökonflikt vilket gör hela regionen säkrare.

Med den inslagna vägen för den ryska säkerhetsstrategin är det svårt att se hur Kreml ska kunna backa tillbaka till internationellt samarbete och ”gemensam säkerhet” (ett begrepp som Palme myntade och används flitigt i fredsrörelsen) med väst utan att det sker helt på Rysslands villkor.

Den ryska säkerhetsstrategin är så tydlig att ingen, förutom den mest inbitne förnekaren, behöver tveka om hur Kreml ser på världen. Den här situationen hanterar vi genom lugn, kollektiv säkerhet, beslutsam kyla och hålla kontakten uppe med Kreml. I praktiden betyder det att öka medlen till alla delar av det svenska totalförsvaret, vårda EU-samarbetet och gå med i Nato.

Läs mer: Fredsrörelsens skrämselbrev om atombomber till riksdagsledamöterna