Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Papper ska användas klokt och med måtta

Organisationen Skydda Skogen ifrågasatte den 17 juli den rapport som IVL skrivit om Billeruds produkters klimatpåverkan, och menade att IVL genom rapporten satte sin trovärdighet på spel.

Annons

Organisationen Skydda Skogen ifrågasatte den 17 juli den rapport som IVL skrivit om Billeruds produkters klimatpåverkan, och menade att IVL genom rapporten satte sin trovärdighet på spel. Från Billeruds sida vill vi betona att vi vände oss till IVL just därför att de inte går skogsindustrins ärenden, utan är en trovärdig, opartisk och kompetent aktör när det gäller livscykelanalyser.

Studiens huvudsyfte är att kunna erbjuda våra kunder information om produkternas klimatpåverkan. Eftersom resultaten från studien visade på låga fossila utsläpp, samt att senare års forskning visat på stora koldioxidupptag i välskötta, brukade skogar, valde vi att offentliggöra rapporten. Naturligtvis i marknadsföringssyfte – vi vill som alla andra påtala våra produkters fördelar.

När du går till mataffären har du valmöjligheter. Du kan köpa dina krossade tomater i en tetrapak eller i en plåtburk. Du kan köpa glass i en pappersförpackning eller en plastlåda. Du kan bära hem dina varor i en plastkasse eller en papperskasse.

Här är vi stolta över att bidra med det förnybara alternativet. För oavsett om man väljer att tillgodoräkna en pappersprodukt ett koldioxidupptag i skogen eller inte, är de fossila utsläppen under våra produkters livscykel lägre än motsvarande för exempelvis plast eller metall.

Vi vill förtydliga att det inte handlar om att Billerud som bolag kan tillgodoräkna sig koldioxidupptaget i skogen, och därmed svära sig fria från miljöansvar. Vi tar allvarligt på miljöfrågor, och investerar stort i att minimera användning av fossila bränslen och optimera transporter.

Dock hävdar vi på goda grunder och med IVL:s stöd, att vi genom vår verksamhet stimulerar en vedmarknad som i sin tur bäddar för ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Detta skogsbruk har sedan tidigt 1900-tal, tack vare skogsvårdslagen, gjort att skogsförrådet är på stadig tillväxt – därav den ökande inlagringen av kol i skogsekosystemen. Brukad skog i ett växande skogsförråd tar över livscyklerna upp stora mängder koldioxid netto, även då hänsyn tas till utsläpp av koldioxid från hyggen och ungskog. Vi vågar dessutom hävda att Sveriges skogsägare till allra största delen visar god miljöhänsyn.

Slutligen delar vi Skydda Skogens ståndpunkt att papper liksom andra förpackningsmaterial ska användas klokt och med måtta, det vill säga aldrig i större mängd än vad som krävs för att skydda det som ska förpackas.

Vi satsar stora resurser på att minska materialåtgången. Visst sker överförpackning i vissa fall, men ett än allvarligare problem är det livsmedelssvinn som sker under transporter och hantering, på grund av undermåliga förpackningar. Detta arbetar vi och våra kunder för att komma till rätta med.

Mats Ganrot

miljöchef Billerud Gruvön

Nils Hoffner

miljöchef Billerud Karlsborg

Annette Nilsson

miljöchef Billerud Skärblacka

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel