Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Påpekar brister i trafiksäkerhet

Bygderådet anser sig inte få svar på sina frågor angående trafiksäkerheten i Los. I en skrivelse till kommunen och Trafikverket påpekas brister i säkerheten och förslag till förbättringar.

Annons

I skrivelsen framförs klagomål på den, enligt bygderådet, bristande trafiksäkerheten genom byn. Bland annat menar man att ett av de stora problemen är den tunga trafiken som, när förarna följer fordonens GPS:er, hänvisas genom byn.

Vidare påpekas att vägarna genom byn är smala på flera ställen och då särkilt under den sträcka där bygget av cykel- och gångväg, som inleddes år 2002 men ännu inte färdigställts, i dagsläget består av tre delsträckor. Detta menar bygderådet ökar risken för olyckor då cyklister och gångtrafikanter flera gånger tvingas korsa vägen för att nyttja de färdigställda delarna.

Under sommaren 2014 ska upprustningen av väg 296 och 310 avslutas och därför föreslås, av bygderådet, att under samma period även färdigställa gång- och cykelvägen.

Den hastighetssänkning som genomfördes har inte gett önskad effekt då många överskrider begränsningen på 40 kilometer i timmen. I skrivelsen påpekas att semester- och godstrafik utmärker sig i detta fall och att den nya vindkraftsparken troligen kommer att öka trafikmängden ytterligare. Därför ser bygderådet färdigställandet av gång- och cykelväg som en absolut nödvändighet.

Dessutom påpekas att gatubelysningen, på flertalet platser, nedmonterats och att detta ökar trafikfaran. Därav vill bygderådet se att belysningen återmonteras till fullgod omfattning.

I skrivelsen poängteras även att det skrivits motioner, interpellationer samt frågor från allmänheten utan gensvar från varken Ljusdals kommun eller Trafikverket.

Annons