Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

På väg mot klimatsmarta mål

/
  • Grotskotarna är specialanpassade för ändamålet, med bland annat en annorlunda grip. Det får inte komma stenar och annat skräp med i lasten.
  • På Ulvberget krossas och stackas grot, som körs ut när flisningsmaskinerna inte är igång, berättar Tony Carlsson.
  • Att markberedningen går lättre när grot tas från hyggena är en positiv bieffekt.
  • Här ligger värme till Hudiksvall och väntar. De fjärrvärmeanslutna konsumenterna får värme från hemmaplan, konstaterar Tony Carlsson.
  • Utvinningen är koncentrerad till ett relativt litet område, visar Tony Carlsson, och transportsträckorna är korta.
  • Så här ser grot ut, när det har flisats och torkats. Färdigt för förbränning i fjärrvärmeverken.
  • Med effektiva utvinningsmetoder kan grot bli ett konkurrenskraftigt, klimatsmart alternativ, påpekar Tony Carlsson.
  • Efter en sommar på hygget körs råvaran fram till vägkanten, där det flisas. Buntar körs också till Ulvberget, där det krossas och mellanlagras.
  • Här är värme på väg till Hudiksvall. Holmen Skog har mer än fördubblat grotutvinningen sedan starten år 2008.

För länge sedan kunde en hop med ungar skickas ut för att hämta rester från skogen, till värme och trevnad hemmavid. Grenar och toppar, som blev över, där sågar och yxor gjort sitt. Nu heter det grot, och samlas i stora högar, för flisning och transport till värmeverken. Det är bara skalan som har förändrats. I övrigt är det nu som då: billigt, miljövänligt bränsle som kan hämtas på hemmaplan.

Annons

Holmen Skog har satsat stort på grot under senare år, men inte heller här är det egentligen fråga om några nyheter. Vad som kallades trädelar togs tillvara redan för länge sedan, berättar Tony Carlsson, som är biobränsleansvarig inom regionen. Området sträcker sig från länsgränsen i norr till strax söder om Söderhamn, från havet in till norska gränsen.

Det blir massor med grot. Från ett område mellan Gävle och Stockholm har Holmen Skog sedan länge levererat grenar och toppar till frusna medborgare i Mälardalsområdet.

– Där har man tagit grot i säkert tio år. Det har gått till Sydved energi AB, som fått ta direkt från hyggena, säger Tony Carlsson.

I Hälsingland satsar Holmen Skog på biobränsle. Tony Carlsson är ansvarig för verksamheten, som på två år har genererat 20 årsarbeten. En del levereras till den egna industrin, men merparten säljs till Fortum i Djuped, och till Ljusdals värmeverk. Det är den idealiska bilden, påpekar Tony Carlsson.

– Det är målet: lokala värmeverk och lokala förbrukare. Korta transportavstånd, och minimal klimatpåverkan. Det vi producerar har vi avsättning för här.

I mångt och mycket befinner sig verksamheten i försöksstadiet. Arbetssätten prövas mot verkligheten på hyggena, och man gör erfarenheter. Grotutvinningen påbörjas i samma ögonblick som avverkningen beslutas.

– Området får inte vara för blött. inte för stenigt, och inte för magert. Man ska inte ta grot på tallmark, det ska vara grandominerade marker. När man sedan avverkar gör man det på ett speciellt sätt: man lägger ris i högar vid sidan om basvägen, i stället för att lägga det i strängar, berättar Tony Carlsson.

Grenar och toppar får sedan ligga på hygget en sommar, för att barra av. På så sätt återgår en del näring till marken, innan grotskotarna kommer för att köra fram högarna till skogsvägen. Där läggs lasten i stora stackar, som täcks med papp i väntan på flismaskinen och transport till värmeverket. En mindre del buntas sommartid, och körs till Holmens terminal på Ulvberget, där det krossas och lagras, och körs ut under jul och nyår.

I hanteringen är sju grotskotare sysselsatta, liksom två traktorhuggar, tre skördare med klippaggregat, och under ett år räknar man med två och en halv flisbil i trafik. Och nya saker prövas hela tiden, berättar Tony Carlsson

– Vi klipper vägkanter vid egna vägar som har blivit eftersatta, och tar vara på det också. Jag tycker själv att det är helt underbart – det vi plockar ur skogen värmer hela Hudiksvall!

Några stora vinster har det inte blivit än så länge, berättar Tony Carlsson, men än så länge befinner sig grothanteringen på utvecklingsnivå. Icke desto mindre har man mer än fördubblat utvinningen, från starten 2008 fram till nu.

– Det går nätt och jämnt runt. Det är resurskrävande, och det handlar om stora kostnader. Men vi vi är nya på området, och ska lära oss metoder för att bli mer effektiva. Och det finns avsättning för hur mycket som helst. Idag håller alla skogsbolag på, i stor skala.

Hittills har Holmen Skog fokuserat på att öka volymerna, förklarar Tony Carlsson. Nu siktar man inte på en fördubbling igen, under ett år, utan går in för en mera långsam ökning men med mera kostnadseffektiva metoder. Själv hyser han inte tvivel om att grot går en ljusnande framtid till mötes.

– Sverige importerar biobränslen. Folk bränner sopor för värme, för att det inte finns tillgång på biobränslen. Efterfrågan ökar. Men vi måste utveckla hanteringen, så att vi får ett resultat så småningom.

Mer läsning

Annons