Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överklagan av detaljplan avslås

Detaljplanen för Klasudden godkändes av kommunfullmäktigeledamöterna i december i fjol. Nio fastighetsägare i Sörfjärden överklagade detta, men länsstyrelsen avslår deras klagan.

Annons

De klagande har bland annat hävdat att miljön blir lidande, att kommunen inte kommunicerat med berörda parter, att friluftslivet får negativa konsekvenser, att den kulturhistoriska miljön störs samt att tillträdet för gemene man i området försämras.

Tre av de klagande personernas överklaganden avvisas, då de inte yttrat sig i detaljplaneprocessens tidigare skede. Övriga sex personers klagan prövas.

Men länsstyrelsen anser inte att några formella fel i kommunens kommunicering har gjorts. Inte heller anser man att detaljplanen är oförenlig med de allmänna och enskilda intressen som ska beaktas enligt plan- och bygglagen, och samtliga överklaganden avslås, ett beslut som även det går att överklaga.