Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Överklaga vindkraft på Vallåsen

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har tvingats ge tillstånd till vindkraftverk på Vallåsen.

Nämnden har gjort ett hedervärt arbete med väl underbyggda argument för att motivera avslag för bygge av tre vindkraftverk mitt i Forsabygden. Trots det tvingas nämnden att bevilja bygglov för att Mark-och miljööverdomstolen inte prövade ärendet. Det i sin tur beror på att en rådman och ett tekniskt råd från tingsrätten i Östersund, besökt platsen och därefter, utan lokal kännedom, anfört tre skäl till att ge tillstånd.

Låt oss återkomma till de skälen, men först betona att Sverige år 2011 ratificerade den Europeiska landskapskonventionen, ELC. Den omfattar alla landskap, stad och land liksom mark och vatten, dess visuella egenskaper med natur- och kulturelement samt dess djup av historia och traditioner. Begrepp som tystnad, utsikt, dofter, horisontlinjer är en del av landskapet. Föreslagna förändringar måste ta hänsyn till effekter som summan av många små förändringar. Vidare öppnar konventionen för medverkan från alla medborgare. Intressenter är inte bara de närmast berörda såsom sakägare eller experter.

Mot bakgrund av detta granskar vi nu de tre argumenten för beviljande från tingsrätten.

1) fäbodverksamhet har inte bedrivits på platsen på mycket lång tid. Det är riktigt. Det minskar inte det historiska värdet. Det var länge sedan det bedrevs gladiatorspel på Colosseum i Rom, en plats med ett stort historiskt värde. ELC betonar det historiska djupet. Fäbodar är viktiga element i kulturlandskapet för förståelsen av de resursförhållanden som jordbruket förr byggde på. Fäbodens avlägsenhet och rofylldhet med gamla bruksbyggnader mister sitt värde invid industriverksamhet.

2) sikten över landskapet riktas i huvudsak åt annat håll. Men besökte ledamöterna landskapen runt Sör- och Norrdellens strand, Avholmsberget, Kolarstigen, Hålsjö, Forsadalen, Forsa kyrka, Kyrksjön, Långsjön, Storsjön, Sörforsa, Näsviken, Trogsta, Hillsta, Hansebodarna, Blacksås, eller Storberget varifrån Vallåsen upplevs visuellt? ELC betonar landskapet som företeelse utifrån ett helhetsperspektiv samt kopplingen till kulturmiljön. Forsabygden utgör en osedvanligt väl sammanhållen agrar kulturbygd med förhistoriska anor, där alla de centrala värdena finns kvar. Detta helhetsvärde går förlorat med vindkraftverk på Vallåsen.

3) det syns en radio- och tv-mast samt ett flertal kraftledningar. ELC trycker på att man måste se till summan av förändringarna. Att det redan exploaterats i skogslandskapet är inget argument för ytterligare exploatering, tvärtom. Sverige har åtagit sig att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med intentionerna i ELC. Det har inte skett i fallet Vallåsen. Tingsrätten har helt åsidosatt ELC.

Du, som värnar hela vårt landskap och våra blånande berg. Tag chansen att överklaga. Det har Du rätt att göra.

Hans Bovin, miljörådgivare

Lena Bergils, kulturmiljövårdare

Henrik Rugolo, Frägsta Hälsingegård

Kjell Lundberg, Forsa

Lennart Berglund, Forsa

Tilman Zittel, Forsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel