Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Överdrivet fokus på mig

Greenpeace är på turné med energipolitiken i centrum. Det är välkommet med ökad intensitet i opinionsbildningen kring energi i allmänhet och kärnkraften i synnerhet, men fokuseringen kring min person känns överdriven.

Svar till Anders Hellberg (10/5).

Greenpeace är på turné med energipolitiken i centrum. Det är välkommet med ökad intensitet i opinionsbildningen kring energi i allmänhet och kärnkraften i synnerhet, men fokuseringen kring min person känns överdriven.

Det är ett faktum att Sverige är ett av de länder i världen med allra bäst förutsättningar att klara vår energiförsörjning med förnybara energislag, vattenkraft, vindkraft, bioenergi. Ändå byggdes det så mycket kärnkraft på 70-talet att Sverige i dag har mest kärnkraft per invånare i världen

De båda olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl blev obehagliga påminnelser om att radioaktiva utsläpp med förödande konsekvenser kan drabba kärnkraften. Också i Sverige har vi varit nära en stor olycka med risk för härdsmälta så sent som den 25 juli 2006 då "incidenten" i Forsmark inträffade. Därutöver finns risker allt från uranbrytning till slutförvaring.

Nu står riksdagen inför ett nytt beslut om energipolitiken och återigen är nästan allt fokus på kärnkraften. Ändå finns nu äntligen förutsättningar att få ett riksdagsbeslut om en tydlig, ny inriktning på långsiktigt hållbar försörjning. Effektivare energianvändning och förnybar, miljöanpassad energi ska spela en allt större roll och kärnkraften en allt mindre roll. Utvecklingen har redan tagit fart med biobränslebaserad kraftvärme som ger både el och värme i våra städer och tätorter bland annat i Hudiksvall och Söderhamn. Vindkraften har fördubblat sin andel det senaste året.

Jag är övertygad om att Greenpeace och Anders Hellberg välkomnar en sådan utveckling, även om de liksom jag gärna skulle vilja se en snabbare utfasning av kärnkraften.

När nu den svenska regeringen lagt förslag om att ta bort statligt stöd till kärnkraften är det ett välkommet besked. Erfarenheter från runt om i världen visar dessbättre att det blir inga nya kärnkraftsreaktorer om inte statliga subventioner är med i finansieringen.

Enligt en analysrapport från Citigroup Global Markets den 9 november 2009 om kärnkraft världen över, är det "extremt osannolikt att privata företag skulle vilja ta risken att bygga nya reaktorer om de inte får stöd av staten."

För att säkerställa att denna utfästelse ska stå sig över tiden är det angeläget att slå fast detta i svensk lagstiftning. Därför har jag motionerat i riksdagen med bland annat krav på sådan lagstiftning. Jag har gott hopp om att få stöd för denna motion när nu näringsutskottet bereder frågan före omröstningen i riksdagen. Och därmed kan jag känna mig trygg med att det inte blir några nya kärnreaktorer byggda i Sverige.

Greenpeace och miljörörelsen har en stor uppgift i fortsatt opinionsbildning och kunskapsuppbyggnad i dessa viktiga frågor. Vi siktar gemensamt på en långsiktigt hållbar energiförsörjning där det förnybara får en allt större roll och kärnkraften en allt mindre.

Sven Bergström, Forsa

riksdagsman (C)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel