Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västra Centralgatan i Edsbyn byggs om för drygt 5,8 miljoner

Västra Centralgatan är en viktig länk i Edsbyn. Under två år kommer gatan att byggas om för sammanlagt drygt 5,8 miljoner, enligt planerna.

Annons

Läs mer: Planer på nybygge efter Västra Centralgatan

Den första etappen kommer att få en sträckning mellan rondellen och Långgatan  fram till Åkergatan.

– Framförallt handlar det om att ge de oskyddade trafikanterna bättre och säkrare möjligheter att gå och cykla, säger kommunens gatuchef Ulf Stålberg.

I dag är gatan cirka 9,5 meter bred. Efter ombyggnaden blir den nya bredden max sex meter för att kunna ge mer plats åt fotgängare och cyklister på nya gång- och cykelbanor.

Det kommer även att sättas upp modernare och mer energibesparande belysning. Det kommer att bli tydligare markerade parkeringsfickor efter gatan. Träd kommer att planteras.

Det som kommer att ske med Västra Centralgatan kan jämföras med ombyggnaden av Celsiusgatan i Edsbyn, där elva meter gata smalnade av till knappt sex meter för några år sedan.

– Vi har märkt att när gatans bredd smalnas av sänks också hastigheterna. Det vill vi ju. Och det är en bättre åtgärd än vägbulor, säger Ulf Stålberg.

2017 finns, enligt förslaget, 3,3 miljoner budgeterade för den första etappen, som sträcker sig från rondellen och Långgatan fram till Åkergatan.

Man kommer att gräva ur och lägga på ny beläggning. Ny kantsten kommer även att läggas.

Samtidigt kommer kommunen att byta dagvattenledningar, eftersom det har varit problem med översvämningar vid kraftiga regn efter gatan. Det finns en poäng att göra detta samtidigt och inte behöva gräva upp gatan ännu en gång.

2018 fortsätter andra etappen mellan Åkergatan och Fallrisgatan. Den etappen är budgeterad att kosta 2,55 miljoner. Där blir det lite enklare åtgärder, än under den första etappen.

Läs mer: Trång och knepig korsning i Edsbyn

Hur påverkas då allmänheten av ombyggnaden? Kommer gatan att stängas av för trafik?

– Det blir nog svårt att stänga av gatan helt. Bitvis ska det vara möjligt att leda om trafiken. Vi får hålla oss på en kant i taget, så kan bilarna komma förbi på andra sidan, säger Ulf Stålberg.

Västra Centralgatan sträcker sig  bort mot Åkergatan och Fallrisgatan.

Ombyggnaden av Västra Centralgatan ingår också i kommunens satsning på att skapa säkrare vägar till skolan för barn och ungdomar.

I år pågår arbetet efter Västergatan, som för övrigt är ansluten till just Västra Centralgatan. Där får kommunen 700 000 kronor i statligt bidrag för att förbättra trafiksäkerheten och lika mycket står kommunen för.

En majoritet i kommunstyrelsen har gett klartecken för ombyggnaden av Västra Centralgatan. Centerpartiet och Kristdemokraterna vill avvakta ett tag med satsningen med tanke på de stora investeringar som väntar inom skola och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om det blir en ombyggnad under 2017 och 2018 av Västra Centralgatan.

Läs mer: Förändring av Uraforsvägen i Edsbyn

Mer läsning

Annons