Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot skolutredning

/
  • Trots upprepade informationstillfällen om uppdraget och skollokalsutredningen är det oklart och difust varför barn- och skolnämnden vill göra den stora förändringen hösten 2013. Informationerna har hittills både varit flumiga och bjudit på luddiga svar, anser föräldrarna.

Debatten om den nya skollokalsutredningen i Ovanåkers kommun fortsätter. Kommunen står inför ett mycket viktigt beslut.

Annons

– Politikerna ska ta ett mycket viktigt beslut som rör allas framtid. Folk kanske inte riktigt förstår att det är stora och kostbara alternativ som diskuteras.

Det anser den grupp föräldrar som Ljusnan fick träffa häromdagen för att få synpunkter om utredningen.

Fler i Ovanåkers kommun måste nu engagera sig i skolans framtid, när medborgardialogerna startar. Den rör fler än barn, föräldrar och lärare. Det är viktigt att ta upp frågan hur man får fler att flytta till kommunen och därmed motverkar en negativ spiral, anser de.

Föräldrarna håller inte med barn- och skolnämnden om att lösningen är att lägga ned en skola eller två i kommunen. Sedan förra skollokalsutredningen har Långheds skola lagts ned och till sommaren slutar kommunen driva skolan i Voxnabruk. Det har dessutom gjorts en hel del andra åtgärder som att flytta in förskolan i grundskolans lokaler.

Det borde räcka, anser de. De ifrågasätter också om det var motiverat att skapa två skolnämnder, barn- och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden om skolan behöver spara pengar. En gemensam skolnämnd skulle räcka och halvera kostnaden med nästan en halv miljon.

Därför är föräldrarna skeptiska till motivet till att överhuvdtaget göra en ny skollokalsutredning. De undrar också varför det är så bråttom. Viktiga delar som kostnadsanalyser saknas, som egentligen gör det omöjligt att svara på utredningen.

Det finns också kritik att remissvaren skrivs med hjälp av en redan färdig mall. Det är då lätt att alternativa resonemang kommer bort, menar föräldrarna.

Vilka skäl har då presenterats för föräldrarna, som skulle motivera den förändring som barn- och skolnämnden vill göra hösten 2013?

Ett skäl är att förbättra betygsresultaten för niorna, så de får behörighet att söka gymnasiet. Ett annat är att säkra lärarbehörigheten. Barn- och utbildningschef Solveig Landar skulle vilja skriva mer i utredningen om just lärarbehörigheten och kravet på lärarlegitimation för att sätta betyg, fick de höra.

Föräldrarna skulle också vilja att man utredde mer ett samarbete mellan grundskola och gymnasium när det gäller behöriga språklärare, som det i dag kan vara svårt att få tag på.

Beskedet att det inte handlar om att spara pengar i ett första skede, är föräldrarna dock skeptiska till. Ekonomin spelar alltid in. Därför är man kritiska till att det saknas så många siffror.

Vilka dolda skäl kan finnas, som inte har presenterats?

Några föräldrar menar att den nya politiska majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen vill sätta sin politiska stämpel. Man har läst vad Socialdemokraterna skrev i sin remiss till skollokalsutredningen 2004. Där stod klart och tydligt att kommunen är för liten för två högstadieskolor. I det svaret förordades en 7-9-skola i Alfta.

Några tror att Alftaskolan blir kommunens enda högstadieskola i framtiden, med tanke på det svaret. Medan andra tror det är Celsiusskolan som blir det med tanke på de utrymmen som finns där och närheten till gymnasieskolan. Men det finns föräldrar som inte tror det finns en dold agenda, utan att det fortfarande är en öppen fråga vad som kommer att ske.

Mer läsning

Annons