Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blåser upp till strid - vindkraftprojekt på Alfta finnskog kan stoppas

/
  • Kommunen prövar bara om det här markområdet kan vara lämpligt för vindkraftutbyggnad eller inte. Sista ordet har ändå Länsstyrelsen Dalarna. Anser den att inte tillräcklig miljöhänsyn är tagen, så kommer den att säga nej. Och då är det bara så, säger kommunalrådet Yoomi Renström om de nya turerna kring vindkraftprojektet Hälsingeskogen.

Det blåser upp till strid om vindkraftprojektet Hälsingeskogen på Alfta finnskog. I slutänden handlar det nu om Ovanåkers kommun ska lägga sitt veto och därmed stoppa projektet. Den möjligheten har kommunfullmäktige. Men kommunalrådet Yoomi Renström (S) vill att man ska gå försiktigt fram med ett kommunalt veto i denna fråga.

Annons

– Eftersom vi alltid lägger in ett kommunalt veto, när det gäller till exempel uranbrytning, så tycker jag också att vi måste titta på vilka alternativ vi har till kärnkraft. Det är ett politiskt ansvar att inte bara säga nej, utan att även se vilka alternativ det finns, säger Yoomi Renström och fortsätter:

– Kommunens veto är en möjlighet för kommunerna att säga nej till något som de absolut inte vill. Då kan inte staten eller någon annan gå in och göra de här åtgärderna. Men det är väldigt få saker som kommunen har vetomöjlighet till. Veto kan även upphävas nationellt sett. Därför ska man använda kommunalt veto med försiktighet.

Läs mer: Ett steg närmare vindkraftpark på Alfta finnskog

Kommunstyrelsen, som Yoomi Renström leder, föreslår att kommunen säger ja till vindkraftprojektet Hälsingeskogen som omfattar 83 vindkraftverk. Därmed avstår man från det kommunala vetot.

Men Sveriges naturskyddsförening Voxnadalen och Arbetsgruppen Blåst på Alfta finnskog anser att det förslaget till beslut strider mot kommunallagen. Man anser att i det beslut som fattades i kommunstyrelsen anges grunder som inte överensstämmer med kommunens översiktsplan, eftersom både antalet vindkraftverk och områdets storlek avviker kraftigt från intentionerna i planen.

Naturskyddsföreningen Voxnadalen och arbetsgruppen vill därför att beslutet i kommunstyrelsen laglighetsprövas.

Läs mer: Tung remissinstans säger nej till vindkraftprojektet Hälsingeskogen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige avviker också från samhällsbyggnadsförvaltningens första förslag, som går ut på att Ovanåkers kommun inte tillstyrker ansökan från Bergvik skog.

Utifrån de olika intressen som finns anses inte det aktuella området vara tillräckligt utrett. Vidare anser förvaltningen att den planerade och aktuella vindkraftparken på Alfta finnskog till stor del avviker från kommunens antagna tematiska tillägg för vindkraft.

Förvaltningen bedömer att behovet av storskalig vindkraft kan uppfyllas både nationellt och regionalt utan att man behöver ge tillstånd. Det aktuella området är inte klassat som riksintresse för storskalig vindkraftutbyggnad.

Yoomi Renström menar att förvaltning och politiker tolkar frågan olika.

– Det är fortfarande ett tjänstemannautlåtande. Vi tittar på markanvändningen, på det kommunala hela och sedan finns det ju politiska åsikter om vad man tycker om olika energikällor som vindkraft. Det är det som vägs in i det kommunala svaret från fullmäktige. Kommunen har sedan tidigare sagt att vi principiellt är för en vindkraftsetablering. Ett kommunalt veto känns därför kanske inte som det rimliga.

Läs mer: Positivt till vindkraftprojektet på Alfta finnskog

Mer läsning

Annons