Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oppositionen redovisar besparingsmöjligheter

I ett brev till ledarsidan den 22 december förra året dömer Sven-Åke Thoresen (S) felaktigt helt ut oppositionens förslag till budget för 2010.
Thoresen skriver: ”I förslaget så föreslår oppositionen att driftskostnaderna skall tillåtas öka med 33,2 miljoner kronor utöver vårt budgetförslag (majoritetens).
Den största finansieringsposten är att plocka in 24 miljoner kronor på effektivare inköp, denna summa är helt tagen ur luften.”

Annons

Thoresen förstår tydligen inte att det går att sänka inköpspriserna genom bättre sortimentsarbete = produkturval. Beräknade volymer, som verksamheter förbrukar, bör upphandlas till nettopriser, istället för till de rabattavtal kopplat till leverantörskataloger som i huvudsak sker idag. Leverantören vet inte vilka produkter och volymer de kommer att få leverera. Dessutom är köptroheten mot tecknade avtal låg, vilket också påverkar leverantörernas prissättning negativt för kommunen. Vid upphandling av tjänster är det viktigt att presentera tydliga upphandlingsunderlag som visar vad kommunen vill köpa.

Ett annat exempel är upphandling av skolskjutsar där avtalstiden bara är tre år i dag, vilket fördyrar skolskjutsarna. Det finns ingen entreprenör som kan köpa in fordon som uppfyller de krav som kommunen ställer och bara vara garanterad uppdrag i tre år. Avtalstiden måste vara minst fem år, helst tio år som bland annat Halmstad kommun tillämpar. Avskrivningstiden för fordon är fem år.

Hudiksvall kommun köper varor och tjänster för drygt 400 miljoner kronor per år, en sänkning av inköpspriserna med en procentenhet blir fyra miljoner kronor.

Oppositionens budget är beräknad så att inköpspriser för år 2010 sänks med fyra miljoner kronor för 2011 med åtta miljoner kronor och för 2012 med tolv miljoner kronor.

I oppositionens budgetförslag de senast 5-6 åren har vi haft med detta besparingsförslag, men Thoresen har uppenbarligen inte sett det eller förstått det och majoriteten har inte vidtagit några åtgärder för att kunna göra dessa besparingar, vilka är viktiga i näringslivet.

Vi vill också påpeka för Thoresen att vi i oppositionen väl känner till, att scanning (inläsning i dator) av leverantörsfakturor och E-fakturor, samt kommande införande av E-avrop/beställning samt flera E-fakturor inte ger mer än cirka 3,5 miljoner kronor i sänkta administrationskostnader.

Antalet leverantörsfakturor påverkar självfallet också de administrativa kostnaderna, Kommunen tar emot cirka 65 000 fakturor per år, var av en stor del är på småbelopp. En mer strukturerad inköps- och avropsverksamhet minskar antalet leverantörsfakturor med uppskattningsvis cirka 20 000 stycken per år. Beräkningar är gjorda i andra verksamheter som visar att behandling av en leverantörsfaktura kosta mellan 200 och 400 kronor. Summan för 20 000 fakturor blir följaktligen mellan fyra och åtta miljoner kronor.

Oppositionen håller inte på med falsk matematik för att räkna hem driftskostnader, utan redovisar besparingsmöjligheter som inte drabbar kommunens verksamheter.

Karl-Olof Tunelid (M)

Nya Moderaterna

Före detta logistikkonsult, med uppdrag åt flera landsting inkl Gävleborg.

Mer läsning

Annons