Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till Ola Wigg (S): Hur många kränkande särbehandlingar, eller sexuella närmanden, är för mycket?

Stämmer det att Nordanstigs kommunalråd tar lätt på kritiken mot kommunen som arbetsgivare? undrar signaturen "Någon som bryr sig". Ola Wigg svarar direkt: Vi accepterar aldrig kränkningar.

Annons

Stämmer det som HT skriver, att ”Kritiken mot Nordanstigs kommun som arbetsgivare tar nya kommunalrådet lätt på” och att ”Det är inte så mycket anmärkningsvärt som framkommer i företagshälsovårdens rapport. Det finns problem men det är inte allmänt förekommande”?

Läs också artikeln: Kommunchefen ska utvärderas – men får stöd: "En tradition att hitta fel på högste chefen"

Vi pratar nu om 9 personer i en grupp om 12 som svarat på en enkät. 3 personer ville/vågade inte svara på enkäten, men av de 9 som svarade framkommer följande: 1 av 9 (11%) har utsatts för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet (sexuella trakasserier). 2 av 9 (22%) har utsatts för kränkande särbehandling

Dessa nivåer är förvisso inte ”allmänt förekommande”, men när anser du att det blir anmärkningsvärt? Tre av nio? Fem av nio? När blir det allvarligt i dina ögon? Enligt både lagbok och kommunens styrdokument är tolererat antal 0.

Utöver rapporten, så undviker du de uttalanden från kommunchefen (KC) som framkommit, vilket bara är ett par exempel på sådant som sagts inför många vittnen. Att en chef  ”bara var sur för att hon inte fått ligga” när hon ifrågasatte KC, sades inför hela ledningsgruppen, och att den nya kvinnliga chefen var något snyggt att vila ögonen på framfördes på ett möte på Bergsjögården. Ska vi tolka det som att sådana uttalanden ligger inom din och Nordanstigs värdegrund?

Läs mer. Facklig oro för kommunchefs ledarskap: "En del saker är jobbiga ...

Det är ingen som kräver att du skall döma någon, det enda de vill är att deras upplevelser och KC:s beteende "utreds" och eventuella felaktigheter hanteras, som lag och styrdokument kräver.

Är jag välvillig kanske du inte vill döma på förhand, men förstår du inte att dina uttalanden faktiskt är att döma de personer som känt sig utsatta och försökt lyfta det med HR under lång tid - och nu även vågat skriva om det i undersökningen?

Nordanstigs kommun har trots flera muntliga anmälningar förhalat & ignorerat detta, men när till sist fack och HR fått så många ”signaler” att denna undersökning beställs - då blir utpekad KC mottagare av rapporten och ledande för efterföljande handlingsplan?

De som svarat på undersökningen har än idag inte fått någon återkoppling, varken om rapporten i sig, eller framtida handlingsplan – det om något visar tydligt vad som fortsatt är kommunens fokus. Trots detta är agerandet från KC och HR något du oreserverat väljer att ställa dig bakom?

Utöver kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, skulle jag vara redigt fundersam om jag nyss blivit ansvarig för en verksamhet, där 33% inte skulle rekommendera arbetsplatsen till en vän.

Någon som bryr sig

Svar direkt: Till att börja med vill jag vara tydlig med att vi aldrig accepterar kränkningar eller sexuella närmanden i någon form. Det finns riktlinjer och system för anmälan. I frågor av den här karaktären måste vi följa gängse regler och kan inte föra debatt i media eller sociala medier. Det anser jag inte vara schysst mot de inblandade. Det finns inget i detta som varken vi i politiken eller verksamheten tar lätt på.

Företagshälsovårdens arbetsmiljörapport är resultatet av en skyddsrond vid en av kommunhusets arbetsplatser. Rapporten pekar på vissa förbättringsområden, alla med risker på medelnivån. Företagshälsovården har självständigt, utan insyn från vare sig förvaltning eller politik, genomfört granskningen. Därefter har en handlingsplan tagits fram tillsammans med facket och med stöd av företagshälsovården.

Utredaren har även djupintervjuat samtliga av de tolv medarbetarna. Rapporten är alltså inte resultatet av enbart en enkät.

Skyddsronden med arbetsmiljöutredningen har följt de direktiv och rutiner som finns inom kommunen och arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid detta och andra arbetsställen i kommunen sker fortlöpande.

Vi är glada över sjunkande sjukskrivningstal överlag i kommunen. Medarbetarundersökningen 2018 på just staben, som leds av kommunchefen, visade en hög medarbetarnöjdhet. Svarsfrekvensen var den gången strax under 90 procent.

Ola Wigg, Kommunstyrelsens ordförande

 

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons