Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

ÖPPET BREV till Ljusdals kommun: "Kom igen nu, Ljusdals kommun – vi vill se en blomstrande och levande kommun, även i skogen!"

Genom att skydda och sköta skogen istället för att avverka kan man långsiktigt gynna samhällsutvecklingen och ekonomin i Ljusdals kommun, skriver talespersoner för Skydda Skogen, Ljusdals Naturskyddsförening, Skogsgruppen Gävleborg och Naturskyddsföreningen Gävleborg i ett öppet brev (här i kortad version).

Politiker i Ljusdals kommun föreslår att skogar över 120 år ska avverkas för att stärka en ansträngd kommunkassa.

Vi vill att Ljusdals kommun blir en föregångare i hållbarhet i Sverige genom att satsa på skydd av alla skogar med höga naturvärden och övergår till ett kalhyggesfritt skogsbruk i övriga skogar. Därigenom gynnas ekonomin, ekoturism, biologisk mångfald, klimat, friluftsliv, rekreation, svamp- och bärplockning och Ljusdal kan bli en blomstrande och levande kommun som många människor vill flytta till och besöka.

Vi uppmanar därför Ljusdals kommun att:

• undanta alla skogar med höga naturvärden i kommunen från skogsbruk.

• fasa ut kalhyggesbruket i alla skogar, inte bara tätortsnära, till förmån för ett kalhyggesfritt kontinuitetsskogsbruk.

• främja naturlig föryngring och öka andelen bland- och lövskogar.

Genom att skydda och sköta skogen så att ekologiska, sociala och ekonomiska värden långsiktigt bevaras gynnas skogens ekosystemtjänster. Detta kommer i sin tur att långsiktigt gynna samhällsutvecklingen och ekonomin i kommunen.

Trots att Gävleborg är det län i Sverige som har störst andel skogsmark av den totala landytan har länet nära nog minst skyddad skog i Sverige. Endast 2,1 % av landarealen i Ljusdals kommun var formellt skyddad 2018.

Utöver skydd av skog behöver den övriga skogsmarken brukas med kalhyggesfria metoder. Idag är kalhyggesbruket den dominerade skogsbruksformen i Sverige. Enligt en ny studie från Lunds universitet bidrar hyggesfritt skogsbruk till störst samhällsnytta i förhållande till kalhyggesbruket, både gällande ekonomi, biologisk mångfald, utsläpp av koldioxid, vattenkvalitet och sociala aspekter. Allt fler kommuner väljer att gå över till hyggesfritt skogsbruk.

Många besöker Ljusdals kommun just på grund av naturen. I Ljusdal finns fortfarande vidsträckta naturskogar, glittrande sjöar och vattendrag och stora myrmarker. Kommunen har förärats flera naturreservat samt Hamra nationalpark som är ett populärt besöksmål. Turister vill besöka vild och vacker natur, inte kalhyggen och fragmenterade skogslandskap.

Eftersom Ljusdals kommuns fullmäktigemål 2019-2021 tar sikte på de tre dimensionerna för hållbar utveckling; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, förväntar vi oss att kommunen verkar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Vi vill att Ljusdals kommun blir en föregångare och att skogsmarken skyddas och sköts så att ekologiska, sociala och ekonomiska värden långsiktigt bevaras medan skogens alla ekosystemtjänster gynnas. Detta kommer i sin tur att långsiktigt gynna samhällsutvecklingen och ekonomin i kommunen.

Kom igen nu, Ljusdals kommun – vi vill se en blomstrande och levande kommun, även i skogen! Bevara kommunens naturarv till efterkommande generationer.

Med vänliga hälsningar,

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen Maj Johansson, ordförande, Ljusdals Naturskyddsförening Carina Frost, Skogsgruppen i Gävleborg Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel