Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till Bollnäs och Ovanåker politiker

Kommunen tar fram planförslag för vindkraft. Vi vill ge kompletterande information.
Vi är för vindkraft men den är dyr per kilowattimme och måste lokaliseras på ett klokt sätt så att den inte slår sönder möjligheter för miljöattraktivare näringar. Finnskogsriket värnar om natur och kulturmiljö och långsiktigt hållbar naturturism.

Annons

Antar politikerna i Bollnäs och Ovanåker planförslagen så kan de inte neka vindkraftbyggnation på Finnskogen vid en EU-prövning. Detta trots sin vetorätt. Så enkelt är det. Kommunerna har i plan visat var de tillåter kraftverk.

Vindkraft ger inga jobb i Bollnäs. Anbud på vägentreprenader är de enda arbeten som kan ge lokalt knutet arbete. Osäkra anbud även det. Allt annat sköts sedan av specialföretag utan anknytning hit. Besöksnäringen är lokal, personalintensiv och bestående, kan inte flytta, ger arbete i alla branscher.

Besöksnäring är världens största och kraftigast växande bransch. Finnskogsriket har stor framtida potential inom natur- och kulturturism.

Inom Bollnäs finnskog finns områden lämpliga för vindexploatering om man ser området enbart ur vindsynvinkel. Fanns det en nationell plan skulle exploateringen dock börja vid hav, inom områden som ligger nära till användarna och inom områden som redan är infrastrukturtäta.

E 4:an över Upplandsslätten är ett sådant exempel. Bonden får cirka 150 000 kronor per kraftverk och år. Gissa om de är intresserade?

Vindkraft ger inget ekonomiskt bidrag till Bollnäs efter byggtiden.

Finnskogsriket erbjuder helt unika värden för framtida småskalig besöksnäring. Inom området har vi idag framgångsrika företag som visar vägen, fler växer och potentialen är obegränsad. Och detta utan att förbruka natur och kulturmiljö. Området har ett turismproduktionsvärde i storleksordningen 100 miljoner kronor årligen för de kringliggande kommunerna. Pengar som till stor del kommer lokalsamhället till nytta till skillnad från vindkraft som främst gynnar enskilda markägare och kraftbolag.

Ett område som erbjuder natur som sitt kärnvärde kan inte innehålla vindkraftparker. Besökaren söker en naturupplevelse. Natur med vindkraftparker är ointressant. Besöksnäring och vindkraft fungerar alltså inte ihop. Del av Dalarna har exempelvis lagt vindlocket på under två år. Ett naturligt beslut som kommer att ge landskapet besöksnäringskunder.

Bergvik skog ligger längst fram med sin ansökan om att exploatera ett flera mil långt område tvärs igenom Finnskogen. På egen mark söder Annefors, Stafsberg och söderut. Första etappen talar om 149 verk. Varje kvadratmil kan teoretiskt bebyggas med 400 kraftverk. Kompletteringsansökningar kommer med största sannolikhet att skrivas. Man kan då hänvisa till att området redan är bebyggt med kraftverk.

Flera delegationer knackar på kommundörren och vill ta del av kakan. I planen anvisar kommunen platser som kan bebyggas med tusentals verk. Bergvik skog kommer inte själv att driva kraftverken, de säljer driften!

Vi föreslår att vindkraft byggs i redan infrastrukturtäta områden samt vid och på hav där det blåser mest.

Säg nej till vindkraft på Bollnäs – Alfta/Ovanåker Finnskog!

Föreningen Finnskogsriket genom

Kjell Söderlund

Mer läsning

Annons