Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

ÖPPET BREV: När upphörde demokratin i Ljusdals kommun?

Det är mycket märkligt att kommunstyrelsen ensidigt stoppar schemalagda mötesdagar i, som Markus Evensson uttrycker det "ett förändrat arbetssätt" skriver rådet för funktionshindersfrågor och kommunala pensionärsrådet i ett öppet brev som överlämnas idag till Ljusdals kommun.

Annons

KPR (rådet för funktionshindersfrågor) och RÅFF (kommunala pensionärsrådet) kräver att:

- en ordförande omedelbart tillsätts av kommunen.

- den ordförande som tillsätts skall ha befogenhet och intresse att kommunicera frågor av betydelse för råden.

- råden för KPR och RÅFF ges möjlighet att fortsätta den verksamhet som finns fastlagd i Ljusdals kommuns reglemente. Verksamheten skall löpa vidare under tiden som nya arbetsformer utarbetas.

- råden ges möjlighet att påverka utarbetandet av nya arbetsformer.

Läs också artikeln: Kommunalrådet kritiseras för att vilja lägga ner pensionärsrådet: "Har inte fungerat"

Det finns ett reglemente för kommunala pensionärsrådet, utformat av Ljusdals kommun och är daterat 2015-09-22. Reglementet finns att hämta på Ljusdals kommuns hemsida. I relaterade reglemente finns under punkten: "ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet eller kommunstyrelsen".

Någon sådan ändring har inte skett eller aviserats, därför upplevs det som mycket märkligt att kommunstyrelsen ensidigt stoppar schemalagda mötesdagar i, som Markus Evensson uttrycker det "ett förändrat arbetssätt". Något protokollfört beslut eller avisering finns inte. Att de schemalagda mötena var borttagna fick deltagare både från RÅFF och KPR handgripligt erfara då de anlände till ett sådant möte, men inte blev insläppta, med motiveringen att mötestiderna framöver var borttagna.

Råden med nuvarande sammansättning och med de ordföranden som av kommunen utnämnts har inte fungerat under senare år. Trots påstötningar har ingenting skett

Råden med nuvarande sammansättning och med de ordföranden som av kommunen utnämnts har inte fungerat under senare år. Trots påstötningar har ingenting skett.

I samma reglemente finns också texten: "Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De ska informera om, och de förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således ska det kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärerna". Remissförfarandet upphörde för ett antal år sedan, trots påstötningar.

Läs också insändaren: Rådet fungerar visst, Markus Evensson – men inte responsen från er politiker och tjänstemän

Efter ett samtal med Markus Evensson kallade han till ett möte 26 februari. Närvarande från kommunen var, förutom Markus Evensson, Mikael Björk. Att det behövs ett nytt arbetssätt för att råden skall fungera är helt riktigt. Därför är det av största vikt att råden medverkar i ett beslut. Vid mötet presenterades kommunens – Markus Evensson – sina "lösa" funderingar runt tankarna med an ny arbetsplattform – hållbarhetsberedning – där berörda parter i KPR och RÅFF skulle kallas av personer i kommunstyrelsen. Vår uppfattning var att Mikael Björk fick i uppdrag att "skissa" vidare och återkomma. Tills nu har inget hänt.

I ett protokoll framgår att en ny organisation skulle framtas och sjösättas under 2018. Enligt dåvarande ordförande i KPR skulle kommunchefen ha fått det uppdraget. Inget har hänt, och kommunchefen förnekar att ett sådant uppdrag skulle ha lagts i "hans knä".

Jan Nilsson, Ljusdal PRO                          

Birgitta Eriksson, HRF och Funktionshinderrådet

Kurt Johansson, Järvsö PRO                                                          

Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen

Kurt L. Rådlund, Hennan PRO                                                      

Johann Zahn, DHR

Ingrid Persson, PROSamorganisation,Ljusdal                          

Jörgen Brink, FUB

Sune Öster, SPF Färila                                                                     

Elin Jonsson, Demensföreningen

Thor Nyberg, SPF Föne

Kristina Olsson, SPF Järvsö

Ewy Sjögren, SKPF

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel