Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

ÖPPET BREV: Är flytten en strategi för att kunna centralisera och tvinga barnen till Bergsjö?

Om det är en plan att så många barn som möjligt med sin skolpeng ska finansiera ett större skolbygge i Bergsjö så måste ni tänka om, skriver Monica Högdahl i ett öppet brev till Nordanstigs kommun angående flytt av förskolan i Hassela upp till Arthur Engbergskolan.

Annons

Hör att planerna är att riva ”Annexet” vid Hassela skola. Det skylls på radon samt otillgängliga lokaler. Vi tog fram underlagen på mätningar som gjorts i lokalen när vi sist engagerade oss i att sexorna skulle få komma tillbaka. Enligt mätresultaten och informationen från Norrhälsinge miljökontor så är radonhalten inget problem om det bara finns fungerande ventilation.

Tillgängligheten till lokalerna kan också på ett enkelt sätt bli bättre genom att gå från slänten på baksidan till de olika våningarna. Alltså – måste det vara billigast att satsa på att anpassa befintlig byggnad för att passa förskolan. Kostnaden för en bra utemiljö för alla barn, stora som små, antar jag att ni redan har med i kalkylen oavsett.

Den planerade ombyggnationen inne i stora byggnaden kommer i förlängningen att resultera i att lokalerna inte kommer att räcka till om vi skulle få ett ökat antal elever i skolan. Har ni tänkt att det kan hända överhuvudtaget? Att fritidsverksamheten också ska bedrivas inom samma lokaler verkar inte heller hållbart.

Det är en allmän centralisering in absurdum på gång i hela Sverige

Är detta en strategi för att så småningom tvinga de större barnen mot Bergsjö? Om det är en plan att så många barn som möjligt med sin skolpeng ska finansiera ett större skolbygge i Bergsjö så måste ni tänka om. De som inte tycker att det är lämpligt att barnen ska bussas flera mil och därför bestämmer sig för att flytta barnen från skolan eller hela familjen från orten kommer troligtvis inte att gynna Bergsjö med skolpengen. Då går nog den till en annan kommun med bättre utbud vad gäller skolgång och fritidsaktiviteter. Vad hände med högstadieeleverna i Harmånger t ex? Det är ju inte bara i denna kommun som detta problem finns, det är en allmän ”centralisering” in absurdum på gång i hela Sverige.

Varför kan vi då inte istället bestämma oss för att satsa på det småskaliga i denna kommun och därigenom få hit människor som tycker detta är smart? Flera familjer med barn till skolan och mer människor som hjälps åt för att hålla vår kommun igång.

Jag bara undrar…

Monica Högdahl, Franshammar, Hassela

SVAR DIREKT: Flera faktorer gör att den föreslagna modellen som innebär att Annexet rivs, också är den bästa. De avgörande faktorerna är Annexets 600 kvadratmeter överytor och lokalernas stora underhålls- och investeringsbehov. Överytorna kostar varje år stora pengar.

Det är riktigt att radon inte är ett problem med en fungerande ventilation. I dag finns inte den ventilationen i Annexet, utan kräver fler och stora investeringar. Känslan att som förälder lämna sitt barn till en skola med hög radonhalt ska inte heller underskattas.

Förslaget innebär precis det som Monica Högdahl efterfrågar, genom flytten av förskolan anpassar vi befintliga lokaler. På köpet effektiviseras lokalanvändningen och Hasselabarnen kommer fortfarande att ha mer utrymme än de statliga rekommendationerna anger. Det ger oss utrymme för ytterligare uppemot 20 nya barn.

Både skolan och förskolan har alltså möjlighet att växa i det upplägg som nu tas fram och samordning av verksamheterna ger möjlighet att arbeta mer flexibelt.

Nordanstigs politiska majoritet vill bevara dagens skolor. Sammanslagningen och den ombyggnation som anpassar lokalytorna efter behoven ger förutsättningarna för att kunna behålla skolorna på alla orter och utveckla dem långsiktigt.

Vi är övertygade om att det här är en bra lösning för våra barn, vårdnadshavare och personal och för framtidens skola i Hassela.

Eva Fors, Eva Klang, Anette Nybom, Fredrik Pahlberg och Ola Wigg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons