Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skamligt att svenska veteraner lämnats i Afghanistan

/
  • Tolkarna har haft avgörande betydelse för den svenska insatsen i Afghanistan.

Annons

Frågan om de afghanska tolkar som Sverige lämnade efter sig i Afghanistan när den svenska insatsen där avslutades har tyvärr blivit en följetong. Och ännu är frågan inte löst.

Förra året beviljades 23 tolkar som jobbat för den svenska försvarsmakten i Afghanistan uppehållstillstånd i Sverige. De kom hit som kvotflyktingar genom det så kallade vidarebosättningsprogrammet.

Men alla har inte fått samma möjlighet, minst 20 tolkar som har jobbat för Sverige har lämnats kvar.

LÄS MER: Tolken som Sverige övergav i Afghanistan vädjar till svenska folket - hjälp mig

Deras situation kan inte beskrivas som annat än förtvivlad.

Tolkarna har jobbat nära de svenska soldaterna och deras insatser har varit fullständigt nödvändiga för insatsen i Afghanistan. Det har Försvarsmakten slagit fast upprepade gånger.

Tolkarna har tagit samma risker som de svenska soldaterna och de har fått fiender. För även om merparten av befolkningen i Afghanistan är positiv till den svenska insatsen är risken för hämndaktioner mot tolkarna från talibanerna överhängande. I deras ögon är nämligen alla Isaf-soldater ockupanter och därmed de afghaner som jobbar åt dem förrädare.

Att tolkarna i Afghanistan och dess anhöriga svävar i livsfara är ett obestridligt faktum och Sverige måste ta ansvar för människor som med fara för eget liv arbetat åt Sverige. Allt annat är skamligt.

Tolkarna får starkt stöd.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF, driver sedan en tid tillbaka en insamlingskampanj för tolkarna till advokatkostnaderna för 22 personer som tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och som fruktar för sina liv. SVF vill att tolkarnas rätt till prövning ska säkerställas.

LÄS MER: Ge tolkarna rätt att söka asyl

I en debattartikel i Aftonbladet – Ta ert förnuft till fånga om tolkarna – skriver juristerna David Loveday och Ulf Öberg, som representerar ett antal afghanska klienter som tjänstgjort som tolkar, att Europakonventionen gäller för tolkarna och att Sverige har ett ansvar för att dessa tolkars fri- och rättigheter inte kränks, genom att de utsätts för övergrepp på grund av sin tjänstgöring.

"Det betyder att svenska myndigheter måste göra en noggrann utredning och bedömning av våra klienters behov av skydd till följd av sin tjänstgöring."

Ändå slingrar sig svenska myndigheter om afghantolkarnas rättigheter, skriver de båda.

Sverige har tyvärr länge uppvisat brister i hur man behandlar sina veteraner som tjänstgjort för Sverige i utlandet. Sett ur det perspektivet är det inte särskilt förvånande att Sverige till och med lämnar vissa veteraner – för det är vad de afghanska tolkarna är – kvar i Afghanistan.

LÄS MER: En skam att inte ge tolkar asyl

Det handlar om humanitet och moral men det finns också en annan aspekt. Sverige måste ha ett gott rykte som arbetsgivare, annars kan vi i framtiden få svårt att rekrytera personal på plats för att hjälpa oss med farliga uppdrag. Det äventyrar såväl uppdraget som de svenska soldater som är på plats.

Ironiskt nog råder det dessutom akut brist på tolkar i Sverige.

Nyligen kom en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att det råder stor brist på tolkar i Sverige på grund av den stora flyktingtillströmningen. Fler än 1 000 tolkar per år behöver rekryteras.

Regeringen vill därför nu att det ska gå snabbare att utbilda sig till kontakttolk (en tolk som hjälper nyanlända i kontakten med svenska myndigheter). I dag är utbildningen mellan ett och två år. Regeringen har nu gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att utreda frågan om en förkortad utbildning.

Självklart löser inte de kvarlämnade tolkarna i Afghanistan den frågan. Men nog känns det ändå som ett slöseri att det finns ett antal tolkar där, som inget hellre vill än att komma till Sverige?

Mer läsning

Annons