Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Replik från Åsa Lindestam: "Socialdemokrater tar ansvar"

Försvarsutskottets vice ordförande Åsa Lindestam (S) replikerar ledaren "ÖB behöver mer pengar..." från 5/9.

Annons

Läs mer: "ÖB behöver mer pengar för att möta hoten, dags att reagera i ett allvarligt läge.

Åsa Lindestam (S)

REPLIK: Vi kan konstatera att det krävdes en socialdemokratiskt ledd regering för att den destruktiva spiralen av ständiga nedskärningar av Försvarsmaktens resurser skulle brytas. För ett drygt år sedan fattade riksdagen beslut om att anta regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109).

I och med inriktningspropositionen gavs Försvarsmakten ett tillskott på 10,2 miljarder kronor under perioden. Inom hela Försvarsmakten, runt om i vårt land, pågår nu arbetet med att implementera propositionens intentioner. De av regering tillsatta utredningarna på området arbetar med att ta fram framåtriktade förslag inom bland annat personal- och materielområdet.

I linje med inriktningspropositionen pågår således nu stora och viktiga arbeten för att stärka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. De förslag utredningarna lämnar ska beredas och regeringen avser fatta beslut kring dessa så snart som möjligt.

Vi socialdemokrater tar ansvar för försvaret och vi vet att det krävs långsiktighet i arbetet. Så småningom ska en ny Försvarsberedning tillsättas som, utifrån den givna situationen, lämnar förslag till regeringen avseende försvarets framtida behov av satsningar. Patrik Oksanen känner mycket väl till den ordning som råder och den budgetprocess som beslutats av riksdagen.

Patrik Oksanen är också väl medveten om att det i dagsläget inte för mig är möjligt att göra utfästelser om eller eventuellt när det kan bli aktuellt med ytterligare förstärkningar av Försvarsmaktens resurser. Ett kan vi dock konstatera; det krävdes en socialdemokratiskt ledd regering för att Försvarsmakten äntligen skulle tillskjutas medel och ges bättre möjlighet att utföra sina viktiga uppgifter. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar i varje givet läge ansvar för vårt land och är alltid beredd att fatta de beslut som bäst gynnar Sverige och stabiliteten i vårt närområde.

Åsa Lindestam (S) Försvarsutskottets vice ordförande

Svar direkt från Patrik Oksanen, politisk redaktör Helahalsingland.se:

Liksom ÖB Micael Bydén från Gnarp är jag mindre intresserad av att föra historiska diskussioner om vilken regering som gjort vad bakåt i tiden eftersom det tar fokus från vad vi måste göra framåt.

Enkelt uttryckt kan man säga att Försvarsmaktens bedömning, för en försvarsinriktning som egentligen är säkerhetspolitiskt överspelad, behövdes det dubbelt så mycket pengar än vad uppgörelsen gav i tillskott.

Valutakurser och fördyringar har ätit upp hälften av det. Kvar är ungefär en fjärdedel.

Bara sedan den otillräckliga försvarsuppgörelsen i fjol har läget försämrats ytterligare, något som ÖB konstaterat i sin delårsrapport samtidigt som han säger att förväntar sig att Åsa Lindestam och andra politiker kan reagera genom att skjuta till mer pengar.

Det regeringen (S + MP) och partierna (M+KD+C) i försvarsuppgörelsen måste klara av att hantera är att inse att omvärlden inte följer svenska processer, i alla fall om man menar allvar med att vara beredd att fatta de beslut som bäst gynnar Sverige och stabiliteten i vårt närområde.

För övrigt finns en beredskapskredit på 40 miljarder kronor att tillgripa.

Mer läsning

Annons