Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt finansministern gå med mössan i hand till våra kommuner

/

Drömscenario 2040: Sveriges kommuner och landsting, SKL håller kongress.

Annons

På kongressen råder munter stämning och landets kommunalråd är nu kommunpampar med all rätta. Kommunsverige har jobbat bort pensionsskulden och satsar offensivt på välfärd, lokal demokrati och ett bättre företagsklimat.

Till SKL:s kongress kommer som vanligt landets finansminister med mössan i hand. Finansministern namn, kön eller partipolitiska läggning är ointressant. Efter att det svenska skattesystemet ritats om flera år tidigare är det nu regeringen som måste gå till kommunerna och be om stödfinansiering – inte tvärt om.

Under lång tid har svensk samhällsdebatt cirkulerat kring frågan om det kommit för mycket människor till Sverige och på vilken nivå det svenska flyktingmottagandet ska ligga på. I kontrast till denna debatt finns en annan samhällsutmaning – den om för få människor.

I en bilaga till Långtidsutredningen finns en rapport om demografins utmaningar. Där varnas det för att kommuner i Norrlands inland har en för liten befolkning. Det medför i sig utmaningar för välfärdens finansiering och ligger bortom den eviga debatten om hur hög kommunalskatten ska vara. Frågan rapporten ställer sig är hur väl kommunerna kommer fungera 2040. Kommer man klara av sina uppgifter? Hur ska välfärden finansieras? Och vilka kommer finnas där och arbeta i den?

Rapporten utesluter inte framtida kommunsammanslagningar. Kanske kommer det också vara nödvändigt en dag.

Men det är naivt att se kommunsammanslagningar som ensam lösning till demografins utmaningar. Förhoppningsvis bidrar därför inte rapporten till ett sedvanligt tunnelseende när framtida utmaningar ska behandlas.

Oavsett var kommungränsen dras måste fler och bredare skattebaser också studeras närmare. Redan i dag saknar kommuner förmågan att stå på egna ben utan är beroende av statlig stödpolitik och kommunal skatteutjämning. Det skapar en osäker planeringshorisont och ett osunt beroende mellan kommun och regering.

En lösning skulle kunna vara fler kommunaliserade skattebaser. En första lämplig skattebas att kommunalisera är fastighetsskatten både för privatpersoner och kommersiella fastigheter. Fastigheter är svåra att flytta på, därmed skulle det också bli en trygg skattebas för kommunerna.

Däremot kan en kommunaliserad fastighetsskatt inte ersätta det kommunala skatteutjämningssystemet eftersom värdet på fastigheter är så olika i olika kommuner.

Mer läsning

Annons