Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För de gamla och sjuka blir det egna hemmet ett fängelse

/
  • Den trygghet det innebär att få bo på ett äldreboende kommer allt färre till del.

Annons

När man blir gammal och svårt sjuk blir man omhändertagen och får hjälp av kommunen. Ingen skröplig, orolig, multisjuk 90-åring lämnas ensam. Det är så vårt välfärdssamhälle ska fungera. Men i verkligheten har kommunerna fått allt svårare att leva upp till socialtjänstlagens skrivelser om att äldreomsorgen ska utformas så att alla äldre kan ”leva ett värdigt liv”, ha en ”aktiv och meningsfull gemenskap med andra”, känna ”välbefinnande” och så långt som möjligt själv kunna välja omsorg efter behov.

Ett av skälen till att tillvaron försämrats för svårt sjuka äldre är det faktum att tusentals platser på särskilda boenden försvunnit de senaste decennierna. Utvecklingen kan skönjas över hela landet. I dag finns det cirka 30 000 färre platser än 2001. Konsekvensen har blivit att det numera i princip bara är den som har långt gången demenssjukdom, alternativt befinner sig i livets slutskede som beviljas plats på särskilt boende.

Och inte ens att någon får ett positivt biståndsbeslut om äldreboende kan i dag garantera att det faktiskt blir så. Enligt aktuella siffror från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har antalet icke verkställda beslut ökat med 42 procent, eller 1600 fall, mellan 2013 och 2015.

IVO har även starka misstankar om att många kommuner försöker undvika att hamna i statistiken genom att övertala äldre att ta emot mer hemtjänst, i stället för att ansöka om plats på särskilt boende. Därför inleder myndigheten nu en granskning av rättssäkerheten i biståndsbedömningen i vissa kommuner. Det är utmärkt, men långt i från tillräckligt.

I en intervju i Sveriges radio (29/3) säger äldreminister Åsa Regnér (S) med anledning av IVO:s rapport att ”en femtedel av platserna på äldreboenden har försvunnit sedan 2008 och det oroar”. Hon pekar på att Stefan Löfvens regering beslutat om ett investeringsstöd på 150 miljoner för att få kommunerna att komma igång och bygga äldreboenden. Däremot vill ministern i dagsläget inte höja den avgift som döms ut till de kommuner som inte verkställer beslut om särskilt boende. Något som IVO föreslagit då dagens låga nivåer inte tycks ha någon avskräckande effekt.

Detta är fegt av Regnér. Helt tydligt behövs hårdare tag för att få kommunerna att leva upp till sina skyldigheter gentemot landets äldre, inte minst i Hälsingland. Enligt regeringens utredare kommer flera kommuner här att antingen behöva höja skatterna radikalt eller slås ihop för att ha råd med äldreomsorgen i framtiden.

I grunden behövs också en ny äldreomsorgsnorm. Utvecklingen mot allt färre äldreboenden har drivits på av uppfattningen om att alla människor i det längsta vill bo kvar hemma. Men det som på papperet är en möjlighet har i stället allt för ofta blivit ett tvång och ett sätt för kommunerna att spara pengar. Människor med stora hjälpbehov nekas boende och tilldelas i stället mer och mer hemtjänst. Det är knappast i linje med socialtjänstlagen. För var finns tryggheten, värdigheten och välbefinnandet i att som hjärtsjuk och nästan blind med sviktande minne (med undantag för några stressade hemtjänstbesök) lämnas helt ensam i en bostad som blivit ett fängelse?

…

LÄS MER: Stora skattehöjningar när Hälsinglands kommuner inte har råd med äldreomsorgen

Mer läsning

Annons