Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindpengar bra för bygden

Sven-Åke Thoresen kommentarer (25/4) det möte som ägde rum på Folkets hus den 19 april. Det ger oss anledning att förtydliga en del saker.

Annons

Mötet arrangerades inom ramarna för Framtidsveckan av Studieförbundet Vuxenskolan och Hälsinge vindkraftförening och var annonserat i dagspressen. Kvällens tema var vindkraftens lokala nytta. Därav anledningen till valet av föreläsare som var och en beskrev den lokala nyttan ur olika perspektiv. Signerandet av den färdigförhandlade avsiktsförklaringen var en extrainsatt programpunkt.

Lena Bergils som reagerade över HT:s rapportering från mötet är ersättare i Norrbo sockenförenings styrelse och vindkraftkritiker men förespråkar att bygdemedel utbetalas om vindkraftetableringen blir av. Lena har helt rätt i att de kritiska synpunkterna och frågorna kom upp först under de efterföljande ”rundabordssamtalen” efter det att journalisten lämnat mötet. Säkerligen finns det betydligt fler kritiska röster mot vindkraftetableringen än dem som kom på mötet, men samma sak gäller även de som bejakar vindkraftetableringen inom Norrhälsinge vindkraftpark.

När det gäller Thoresens kommentar, så fanns det faktiskt inslag i artikeln som kan ha orsakat missförstånd om sockenföreningens roll. Därför kan det finnas skäl att än en gång understryka att föreningen inte tar ställning till om vindkraft skall etableras inom Norrhälsinge vindkraftpark. Föreningen har bara tagit på sig rollen att bevaka att det blir ett ekonomiskt utfall även för bygden, för att skapa utrymme för landsbygdsutvecklande satsningar. Föreningen kommer inte att vare sig ta emot, förvalta eller fördela bygdemedlen. En ekonomisk förening eller ett aktiebolag kommer att bildas för detta syfte. Det är denna organisation som kommer att upprätta det slutliga avtalet med elproducenten.

Den avsiktsförklaring som nu upprättats mellan Nordisk vindkraft och Norrbo sockenförening innebär att Nordisk vindkraft förbundit sig att bygdemedel motsvarande 0,5 procent av bruttoproduktionen ska utbetalas till bygden. Enligt genomsnittligt erfarenhetstal motsvarar detta med dagens elpriser, 18 500 kronor per tvåmegawattsverk och år. Hur mycket det årliga utfallet blir beror på hur många verk som kommer på plats och hur mycket det blåser varje enskilt år.

Vi är övertygade om att bygdemedlen kommer att utgöra ett värdefullt instrument för en långsiktig landsbygdsutveckling i inte minst Norrbo socken.

Jukka Kuivaniemi

sockenföreningens ordförande

Kent Sjöberg

styrelseledamot i sockenföreningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons