Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftsbeslut och vår demokrati

Alla de synpunkter som kom in till kommunen när det gäller den planerade vindkraften i finns att läsa på plan och bygglov på Hudiksvalls kommun.

Annons

Jag ägnade någon timme åt att titta igenom dess synpunkter och rekommenderar andra att göra samma sak.

Det var intressant läsning. Av de 375 inkomna synpunkterna är 325 helt emot eller negativa till etablering i det direkta närområdet eller i känslig miljö! Flera synpunkter var väl genomarbetade med konkreta förslag, mest från nej-sidan. Andra var mer kortfattade. Vissa var mångkopierade svar med olika underskrifter, mest från ja-sidan samt från intressenter som markägare, etcetera.

En exploatör visar tydligt att det inte finns någon smärtgräns för exploatering av landskapet och naturmiljön. Man motsätter sig att Natura-2000 områden ska kunna omöjliggöra vindkraftsetablering, man motsätter sig en gräns vid 150 meters höjd och man motsätter sig etablering till havs. Lätt att ana vilka intressen som styr där!

Av de 375 personer som gett uttryck för sina synpunkter kan man alltså finna ett stort motstånd från de boende omkring de platser där exploatering kommer att ske. Konkreta exempel ges på störningar och buller från dem som redan i dag är drabbade.

Synpunkterna uttrycker oro för oljud, för högintensiva ljusblink och rött sken dygnet runt, för ett sargat kulturlandskap, för hotad turism, för hotat semesterparadis, för en artificiell miljö, för hotade skogspromenader, för monotona ljud, för skapande av negativ stress, etcetera. En alldeles berättigad oro. Man vill värna om tystnad, om utsikterna, om oersättliga naturområden, om upplevelsevärden etcetera. Det här visar med tydlighet att man måste gå försiktigare fram än vad som anges i planen.

Om de 325 negativt inställda personerna, ofta direkt påverkade av vindkraftsverken, körs över i det slutgiltiga beslutet, kan man undra hur det är med demokratin och samtidigt hoppas att det ger ordentligt avtryck i nästkommande val.

Hans Bovin, Forsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons