Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft hotar kommunens miljö

Hela norra Hornlandets värde som skyddat orört område kommer att devalveras. Kuststräckan mellan Kuggören-Hörneudde och Bergön kommer att uppfattas som en blandning av skön natur och industriområde.

Annons

Nya exploatörer har dykt upp i Hudiksvalls kommun för att försöka bebygga kommunen med nya vindkraftverk. Vindkraftexploatörer har kontaktat markägarna mellan Vårdkasberget och söderut mot Hornlandsvägen med avtalsförslag och planerar upp till 20 nya vindkraftkolosser, sannolikt cirka 115 meter höga torn och med 105 meter långa propellrar.

Vårdkasbergets närområde har nyligen bebyggts med 5 vindkraftverk trots hårt motstånd bland annat från Storsands och Lakbäcks samfälligheter och delar av Stensöns stugägare. Projektet upplevdes som mycket tveksamt ur kommunalt perspektiv såväl som samhällsekonomiskt. Förstoras detta område till cirka 7 kvadratkilometer från dagens 1,5 kvadratkilometer förstår man att de negativa effekterna ökar.

Det utpekade området på kommunens översiktsplan sträcker sig från cirka en kilometer från Stensöns innersta vik i norr till cirka 0,8 kilometer från Håckstas bebyggelse i söder. I öster sträcker sig området till Stormyran i närheten av ett av kommunens största fritidsområden, Dressviken-Lakbäck-Storsand med cirka 250 fritids- och permanentbostäder. Genomförs planerna kommer jättetornen att synas på kvällshimlen med blinkande ljus från stora delar av Hudiksvalls kommun.

Många som bor i dessa områden men även i Norsta, kommer, förutom att få en helt annan utsikt än ett vackert skogslandskap, drabbas av buller och blink. Blinket då solen ligger bakom propellrarna på vindkraftverk är ett stort bekymmer inom en radie av drygt två kilometer.

Hela norra Hornlandets värde som skyddat orört område kommer att devalveras. Kuststräckan mellan Kuggören-Hörneudde och Bergön kommer att uppfattas som en blandning av skön natur och industriområde. Projektet ger inga intäkter till kommunen, markägare får en årlig ersättning, eller ge varaktiga arbetstillfällen.

Man kan känna sympati för att använda sig av vindkraft då det är en flödande energi som inte bidrar till klimatproblemet. Tyvärr kostar det så mycket att vi konsumenter måste subventionera detta med 32 öre/kWh. Satsning på vindkraft till förhållandevis vindfattiga delar är inte försvarbart samhällsekonomiskt, exempelvis får man ut 2,5 gånger mer energi på kalfjället jämfört med Vårdkasberget och omvänt kan de göras motsvarande mindre för samma produktion.

Är det rimligt att vi i Norrland ska försörja övriga Sverige till priset av våra värdefulla boende- och landskapsmiljöer? Många kommuner bland annat Sundsvall har valt att skydda sina attraktiva kustområden.

Öster om Dellen funderar exploatörer att bebygga med vindkraft trots liknande vindförhållanden som Vårdkasberget, långt ifrån den vindenergi som finns i fjällen och södra Sverige.

Ni som står inför beslutet: Ta vara på våra värden till gagn för fritid, rekreation och turism och möjligheter att attrahera nya innevånare till en attraktiv miljö och landskapsbild.

Storsands samfällighetsförening Vindkraftsgruppen

John B Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons