Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att Gävleborg tar ansvar för utsatta barn

Bristen på platser är akut. Många kommuner har goda förutsättningar att ta emot ensamkommande barn och den ekonomiska ersättningen täcker mer än väl kostnaderna för boende, vuxenstöd, utbildning och så vidare.

Annons

Omkring 400 ensamkommande barn väntar på ett hem. Det handlar om asylsökande barn och ungdomar – från krig, förföljelse och misär – som i tillfälliga boenden väntar på att någon av landets kommuner ska ge dem en boendeplats, där de kan få vuxenstöd och gå i skola.

Bristen på platser är akut. Många kommuner har goda förutsättningar att ta emot ensamkommande barn och den ekonomiska ersättningen täcker mer än väl kostnaderna för boende, vuxenstöd, utbildning och så vidare. Ändå är det bara en tredjedel av landets kommuner som ställer upp.

Gävle, Bollnäs, Ovanåker och Sandviken tillhör de kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att erbjuda plats för ensamkommande barn. Andra kommuner i Gävleborg listas bland dem som inte ställer upp.

De ensamkommande barnen anländer till Sverige från främst Afghanistan och Somalia utan medföljande föräldrar eller släktingar. Meningen är att barnen ska slussas vidare från ankomstkommuner till permanenta boenden efter högst 14 dagar.

Men eftersom platserna inte räckliga till så blir de fast i ankomstkommunernas tillfälliga boenden. Migrationsverkets handläggning av asylärendet fördröjs. Denna långa väntan i ovisshet är inhuman.

De ensamkommande barnen behöver snabbt kunna anvisas en mottagandekommun där de kan placeras i ett lämpligt boende, få en god man utsedd, få tillgång till skolundervisning och påbörja sin anpassningsprocess. Om fler kommuner tog sitt ansvar så skulle vi kunna säkerställa de ensamkommande barnens rättigheter.

Det är beklagligt att så få kommuner erbjuder platser till ensamkommande barn. Gällande lag tillkom år 2006 i brett samförstånd. I den ansvarar kommuner efter frivillig överenskommelse för mottagandet medan staten står för finansieringen och ansvarar för prövningen av uppehållstillstånd.

Sedan dess har dock bara en tredjedel av landets kommuner slutit avtal med Migrationsverket. Detta trots att ersättningen från stat till kommun är generös, kommuner med avtal får 500 000 kronor årligen för mottagandet och därtill en dygnsersättning på 1 900 kronor för varje boendeplats.

Vi är bekymrade för de 2000 ensamkommande barn som bara i år beräknas komma till Sverige. Staten ska inte behöva tvinga kommunerna att visa dygd för dessa utsatta barn.

Margareta B Kjellin (M)

riksdagsledamot, Gävleborg

Mikael Cederbratt (M)

riksdagsledamot, Norra Älvsborg

talesperson i migrationsfrågor

Maria Plass (M)

riksdagsledamot, Bohuslän

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons