Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga beslut kräver eftertanke

Frågan om vindkraftetableringar är som de flesta frågor varken svart eller vit. Den innehåller många nyanser.

Annons

Om vindkraften utsätts för en ohämmad exploatering får det negativa konsekvenser för miljön och eventuella fördelar gentemot andra energislag gås förlorade.

Jag har 100 procent vindkraftsel i mitt hem och betalar också extra för det. Det kommer jag att fortsätta att göra så länge kraftbolagen vägrar bygga fiskvandringsvägar förbi våra vattenkraftverk. Det är mot bakgrund av hur dammar och vattenkraften påverkat miljön som jag har en försiktig hållning till en omfattande vindkraftutbyggnad.

Det finns i dag många dammar efter flottning och annan verksamhet i åar som inte längre används och som enligt lagen därför ska rivas. Ändå står de kvar och orsakar stora skador på miljön i och kring vattendragen. Vindkraften kan rätt utbyggd tillsammans med andra energislag bidra till en energiomställning bort från kärnkraftberoendet. Men det gäller bara under förutsättning att beslut fattas i riksdagen om ett definitivt datum för kärnkraftsavvecklingen.

Enligt min uppfattning bör framtidens energiproduktion ske så nära konsumenten som möjligt som ett led i att skapa ett hållbart samhälle. Sett ur det perspektivet så bidrar vattenkraften i Bollnäs kommun redan idag mer än tillräckligt med "sin" del av landets energiförsörjning.

Om vi ska tillåta ytterligare vindkraftutbyggnad än de som redan är beslutade måste kommunnyttan ur ett långsiktigt perspektiv vara väsentligt större än den skada vindkraften skapar för naturen och för oss kommuninvånare.

Jag har inga problem med att bygga på de delar av skogen som det moderna skogsbruket omvandlat till industrilandskap. Jag vill att man låter bli att bygga i närheten av naturreservat och i andra känsliga områden med stora natur och kulturvärden, i områden där det bedrivs ett aktivt friluftsliv och i områden där besöksnäringen kan utvecklas.

Det finns värden som är svåra att mäta i pengar och dessa värden måste vägas in innan vi fattar beslut om ytterligare vindkraftutbyggnad. Hur värderar man en kungsörn eller en fladdermus? Vilken prislapp har en fikapaus på en bergssluttning där utsikten består av blånande berg och glittrande vatten? Vad är kommunnyttan med en smålom i en orörd vildmark?

Ser man det rent samhällsekonomiskt så handlar det om kanske 30–40 långsiktiga årsarbeten om alla vindkraftplaner blir verklighet. Hur många årsarbeten inom besöksnäringen äventyras vid en vindkraftutbyggnad på runt 300 verk?

Jag vill bo och leva i en kommun där långsiktighet och hållbar utveckling går hand i hand. Jag ser därför inga problem med att skjuta upp ytterligare vindkraftetableringar till dess att vi utvärderat de cirka 87 vindkraftverk som är på gång kommunen.

Jan Lahenkorva (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons