Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktig debatt om högskolorna

De nya högskolorna har haft en avgörande betydelse för de senaste decenniernas fantastiska utveckling av högre utbildning. Vi vill ta tillfället i akt att uttrycka vår tacksamhet för att högskolereformen 1977 blev verklighet, men framför allt ställa frågan vilken roll de nya högskolorna ska spela i framtiden.

Annons

Högskolereformen 1977 innebar att 14 nya högskolor utanför de dåvarande universitetsstäderna etablerades. Så småningom tillkom ytterligare sju högskolor och sedan 1998 finns det minst en högskola i varje län.

Många positiva förändringar har skett sedan dess. Utbildningsnivån har stigit markant. Mellan år 1990 och 2008 har antalet studenter i stort sett fördubblats. Ökningen beror främst på den kraftiga expansionen av de nya högskolorna, något som blev en konsekvens av dåvarande regeringars mål att 50 procent av alla 25-åringar i landet ska ha påbörjat en högskoleutbildning. Vi anser att detta mål bör återinföras. Det är viktigt att utbildningsnivån fortsätter att stiga, särskilt i tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet.

Trots att endast tre procent av de statliga forskningsanslagen tillfaller de nya lärosätena (alltså ungefär ett års pris- och löneuppräkning!) kan dessa många gånger visa upp forskningsmiljöer som väl konkurrerar med de främsta universiteten. Detta är ett påtagligt bevis för att dessa lärosäten lyckas åstadkomma mer forskning för pengarna, ofta genom samverkan med det lokala näringslivet.

Riksdagen har nyligen fattat flera beslut som rör Sveriges universitet och högskolor. En rad förändringar som kommer att träda i kraft inom kort. Hur dessa på lång sikt påverkar de nya högskolorna är långt ifrån självklart.

Högskolorna bidrar starkt till regionernas utveckling och tillväxt. Vi vill därför se politiska beslut som ger utrymme för flexibilitet och som gynnar både universitet och högskolor och därmed alla samhällsgrupper och regioner i vårt land. Vi vill uppmana till debatt om högskolornas roll i det nya universitets- och högskolelandskapet:

• Vilka möjligheter ges till fortsatt profilering med nuvarande finansieringssystem?

• Hur ska de nya högskolorna få goda fortsatta utvecklingsmöjligheter, även i förhållande till de etablerade universiteten?

• Vi har visat att vi förtjänar en positiv utveckling på egna meriter – nu är det dags för ett rejält erkännande i form av politiska beslut.

Debatten har bara börjat. Fortsättning följer under Almedalsveckan vid seminariet ” Högskolans vägval: närhet, bredd, excellens och profilering - en omöjlig kombination? Välkommen att delta!

Maj-Britt Johansson

rektor Högskolan i Gävle

Leif Larsson

rektor Högskolan i Skövde

Lars Carlsson

rektor Högskolan i Kristianstad

Agneta Stark

rektor Högskolan Dalarna

Romulo Enmark

rektor Högskolan i Halmstad

Jörgen Tholin

rektor Högskolan på Gotland

Lars Ekedahl

rektor Högskolan Väst

Moira von Wright

rektor Södertörns högskola

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons