Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill utveckla försvaret

Ett trovärdigt svenskt försvar ska vara avskräckande och utgöra en grund för en trovärdig militär alliansfrihet. Det svenska försvaret ska också kunna bidra till en säkrare värld genom insatser för fred och säkerhet. Sverige ska även i framtiden vara militärt alliansfritt.

Annons

Vi socialdemokrater vill fortsätta att reformera det svenska försvaret från det gamla invasionsförsvaret till ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar. Vårt förslag innebär en betydligt högre tillgänglighet och användbarhet än i dag. Vi säger nej till regeringens yrkesförsvar som innebär en kontinuerlig och dyr beredskap, som inte är motiverad utifrån dagens hotbild, och som får betydande konsekvenser för försvarets uthållighet och utvecklingsförmåga. Den folkliga förankringen skulle också riskera att gå förlorad.

Vi anser att värnplikten även i framtiden ska utgöra basen för det svenska försvaret. Sveriges försvar är och ska förbli allas ansvar. De som är lämpade ska efter en kortare pliktutbildning på frivillig basis genomgå i genomsnitt nio månaders utbildning för placering i insatsorganisationen. Därefter skriver de ett avtal i vilket ingår att under vissa perioder tjänstgöra nationellt eller internationellt. Övrig tid är personen helt civil på liknande sätt som dagens reservofficerare. En helt frivillig rekrytering riskerar att bli konjunkturkänslig, leda till ökade kostnader och i värsta fall leda till många vakanser. Internationell erfarenhet visar att frivillighet riskerar bli dyrt.

Vår modell innebär att insatsförbanden bemannas på frivillig grund samtidigt som den säkrar en stabil och långsiktig rekrytering till det svenska försvaret. Försvaret kommer även i framtiden att nå ut till alla grupper, inte bara de personer som av olika skäl själva söker sig dit.

Redan i höstens budgetförslag föreslog vi effektiviseringar och besparingar för totalt två miljarder för försvaret. Det är ingenting nytt. Samtliga rödgröna partier har varit tydliga. Vi har dessutom redan annonserat hur försvaret ska utvecklas i vår uppgörelse.

Till skillnad från alliansen redovisar vi före valen vad vi vill förändra. De nationella behoven ska vara styrande vilket medför att vi föreslår en besparing på de internationella operationerna.

Vi vill avsluta militära insatsen i Kosovo och övergå till en civil. Sverige ska inte ta ledningen varje gång i internationella stridsgrupperna, det kostar många miljoner.

Vår besparing är fullt realistisk. Regeringen tillsatte nyligen en utredning, där de i utredningsdirektiven vill se kostnadsminskningar på minst två miljarder kronor årligen. Detta är mer i besparingar än vad vi rödgröna föreslår, lägg till detta regeringens dyrare yrkesförsvar som kommer att kosta flera miljarder.

Åsa Lindestam (S)

ledamot riksdagens försvarsutskott

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons