Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi tänker solidariskt

Sommarens vindkraftsdebatt har visat en tydlig skiljelinje, mellan de som brister i insikt om det globala klimathotet, och de som tar frågan på allvar.

Annons

De förstnämnda har väldigt svårt att hantera den självklara kopplingen mellan framväxten av förnybar energi, och internationell solidaritet.

Har man inte gått förbi frågan utan kommentar, så har man förnekat sambandet, eller fnyst åt oss som finner argument för ja till vindbruk, av solidaritet med de folk som drabbas av klimatrelaterad torka, och hungersnöd eller översvämningar.

De flesta säger sig visserligen vara positiva till vindkraft, bara den är utom synhåll från den egna balkongen. Mikael Löthstam skriver (28/7) att Socialdemokraterna är positiva till vindkraften, och menar att de områden de föreslår räcker gott för att uppfylla riksdagens mål.

Det kan stämma, om de föreslagna alternativen är möjliga att exploatera till rimliga kostnader, och om vindförhållandena är tillräckligt goda för att det skall vara företagsekonomiskt försvarbart. Det är tyvärr där vi har problemet.

Det är märkligt att de inte själva inser det motsägelsefulla i att, bortsett från havet, blockera i princip alla landbaserade riksintresseområden, för att sedan förvisa vindkraften till några isolerade enklaver, och föreslå nya områden med betydligt sämre vindförhållanden.

Alla med någon kunskap om vindkraft vet att det först och främst är mycket dyrare att etablera vindbruk till havs. Är dessutom bottenförhållandena svåra, stiger kostnaderna ytterligare. Bedömer investerarna att det är ekonomiskt oförsvarbart att bygga till havs på våra breddgrader, med dagens teknik, så blir där ingen havsbaserad vindkraft inom överskådlig tid.

Erbjuder vi alltför små och isolerade områden på land, eller nya områden där vindförhållandena inte är tillräckligt goda, kommer vi snart ner på en lönsamhetsnivå där bankerna vägrar ställa upp med lån. Alla med någon form av företagsekonomisk insikt inser säkert att inte heller detta är en framkomlig väg.

Skulle vi på detta sätt inbjuda investerarna med armbågen, så är det klart att vi inte ens kommer i nivå med riksdagens mål. Om vi säger oss vara positiva till vindkraft, måste vi vara beredda att släppa till områden med så goda vindförhållanden att investerare anser det mödan värt att satsa.

Mot denna bakgrund uppdrog vi före sommaren till plan- och bygglovskontoret att titta på områden i kommunen, med goda vindförhållanden, samt utpekade riksintresseområden för vindbruk och presentera förslag på möjliga etableringar. För att inte styra tjänstemännen i deras arbete, anger vi inte några begränsningar i offentlig debatt. Den diskussionen tar vi när de lagt sina förslag.

Kent Sjöberg

kommunfullmäktigeledamot (KD), Norrbo

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons