Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi söker de minst känsliga områdena

Vi tar vårt ansvar både för vindkraftsutbyggnaden och för allmänintresset som innebär att vi inte ska exploatera sönder våra mest värdefulla naturområden.

Annons

Kommunen avsätter mark och vattenområden för utbyggnad av vindkraft i enlighet med plan- och bygglagen samt nationella mål för vindbrukets omfattning.

Om vi ska bygga ut vindkraften så måste det väl ändå i rimlighetens namn göras på de platser där andra intressen skadas så lite som möjligt?

Maud Olofsson har i en DN-artikel angett att 2 000 vindkraftverk ska byggas i landet. Beslut har tagits om 1 100 i Piteå kommun återstå alltså 900 enligt energiministern fram till 2020.

Statens mål är att mark och vatten ska reserveras i kommunerna för 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Gävleborgs andel i detta ligger på cirka 1 TWh.

Kommunen söker nu i översiktsplanen mark som är lämpad för vindbruk men som inte står i konflikt med andra väsentliga intressen. Den största potentialen finns i riksintresseområdet vid Gretas klackar öster om Agön.

På land arbetar kommunen nu med ett förslag som ger utrymme för 70 verk vilka kan producera 0,4 TWh. Samtliga hälsingekommuner arbetar med att ta fram motsvarande planer, det finns i landskapet redan mark och vattenområden för detta som vida överstiger en rimlig andel av utbyggnaden. Mot den bakgrunden anser inte jag, och många med mig, att det finns någon anledning att bygga en kvadratmil industripark vid Norrdellen eller att bygga industriparker i våra kustbygder och i centralbygden.

Vi tar vårt ansvar både för vindkraftsutbyggnaden och för allmänintresset som innebär att vi inte ska exploatera sönder våra mest värdefulla naturområden.

Sven-Åke Thoresen

kommunstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons