Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi säger ja till vindkraft

Vi socialdemokrater har en idé om ett gemensamt samhällsbygge. Vi vill bygga ut vindkraften i Hudiksvall i gemensamt samförstånd och tillsammans med naturvärden, boende, turism och rekreation.

Annons

Vi socialdemokrater har en idé om ett gemensamt samhällsbygge. Det är ett Sverige som bygger på insikten om att vi är starkare tillsammans. Möjligheternas Land.

Vi vill bygga ut vindkraften i Hudiksvall i gemensamt samförstånd och tillsammans med naturvärden, boende, turism och rekreation.

Just nu arbetar vi i bred förankring med det tematiska tillägget för vindkraft som ska tillföras översiktsplanen. Ett av dokumenten som ligger till grund för detta arbete är en Landskapsanalys för Hudiksvalls kommun från 2009.

Riksdagen har beslutat om ett produktionsmål på 30 TWh per år 2020, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs. För X-län skulle det kunna betyda ca 1,5 TWh.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beräknar att det i dagsläget finns planer, i olika stadier, på ett trettiotal vindparker omfattande cirka 1 000 verk. Årsproduktionen från dessa verk beräknas till cirka 10 TWh, varav drygt 6 TWh till havs. Dessa beräkningar visar att vindproduktionen har en potential som vida överstiger Riksdagens mål.

På kommunstyrelsens allmänna utskott i december 2009 gav vi direktiv till det fortsatta arbetet. Vi kommer att utse några områden på land som blir anvisade för vindbruk i ett första skede.

Dessutom kvarstår Gretas klackar som riksintresse för vindkraft. Detta blev också kommunsstyrelsens beslut i februari 2010. Nu blir det utställning och sedan är inriktningen att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet i juni 2010.

Vi vill som sagt bygga ut vindkraften i gemensamt samförstånd, och med naturvärden, boende, turism och rekreation, så att vi så långt det är möjligt undviker att dessa intressen ställs mot varandra.

Det kan vi göra med en noggrann gemensam planering av vår markanvändning i kommunen, för att skapa Möjligheternas Land.

Majvor Westberg Jönsson (S)

kommunalråd

Bente Sandström (S)

ordf. Norrhälsinge Miljö- och Räddningsnämnd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons