Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste satsa för fler jobb i Ljusdal

I det lokala utvecklingsprogrammet, står det, att Ljusdal ska vara Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Befolkningsutveckling går att mäta. Men positiv befolkningsutveckling kräver fler jobb.

Annons

Kommunfullmäktige kommer med all sannolikhet att anta översiktsplan för Ljusdals kommun som gäller fram till år 2020. Den är inte särdeles konkret. I remissvar skriver länsstyrelsen att de skulle gärna se att dokumentet blir mer konkret. Järvsörådet skriver, att de avstår från att ge konkreta synpunkter därför att översiktsplanen är för allmänt skriven och saknar konkreta synpunkter. Kommunens kommentar är: ”Översiktsplanen är en politisk vision och ska visa på kommunens vilja för framtiden”. Med andra ord, planen ska inte gå att följa upp.

I det lokala utvecklingsprogrammet, Ljusdals kommun 20082013 står det, att Ljusdal ska vara Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Befolkningsutveckling går att mäta. Men positiv befolkningsutveckling kräver fler jobb. Kan vi mäta om vi är på väg mot fler jobb? Ett sätt är att följa Ljusdals placering i Svenskt Näringslivs företagsbarometer. Ju högre placering en kommun har desto starkare är befolknings-, sysselsättnings- och skatteintäktstillväxten. Sambandet är fastslaget av Kreicbergs Utredning & Opinion AB. Hög placering visar på goda förutsättningar för fler jobb och fler invånare.

I översiktsplanen anges skäl till varför vi behöver bli fler invånare: ”Den kommunala ekonomin är beroende av att tillräckligt många invånare kan ge nettobidrag till kommunens kassa i form av skatter och avgifter. Det omvända förhållandet då många är beroende av kommunens resurser i form av olika bidrag, påverkar kommunens förmåga att tillhandahålla samhällsservice och investeringar.”

Vidare står det i planen: ”En positiv näringslivsutveckling ger ekonomisk tillväxt och genererar arbetstillfällen. Såväl den kommunala ekonomin som samhällsekonomi i stort är beroende av privata aktörers investeringar i olika slags verksamheter.”

Skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är att S skriver viljeyttringar, under det att M har en politik för fler jobb som leder till fler invånare. Fler jobb ger kommunen den ekonomi som behövs för att göra allt det vackra som står i översiktsplanen. M är konkreta, vi vill banta den politiska organisationen och skapa en enhetlig samlad förvaltningsorganisation. Det borde frigöra minst trettio miljoner kronor till investeringar. Och de pengarna behövs.

Moderaterna följer de faktorerna som Företagsbarometern bygger på och vi vill förbättra dom. Vi ser därför med spänning fram mot redovisningen av nästa barometer som kommer i februari. Den visar om kommunen är på väg mot en positiv befolkningsutveckling beroende på att företagsklimatet är så bra att det leder till fler jobb. Eller, om handlingskraften i vår kommun bara inskränker sig till visionära viljeutryck utan förpliktelser.

Jan Hedlund (M)

oppositionsråd

Lasse Molin (M)

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons