Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste öka stödet till småföretag för att få fler jobb

Den största utmaningen i Sverige i dag är att klara jobben.

Annons

Det är vår tids viktigaste fråga och har bäring på allt annat; kvaliteten i skolan och välfärden. Sveriges utveckling och välstånd. Ett jobb ger frihet och möjlighet till utveckling för var och en av oss. Alla vill ha en egen lön att leva på. Men utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige är bekymmersam. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under den här regeringens tid vid makten. Ungdomsarbetslösheten är högre än i våra grannländer. Sverige behöver en ny jobbpolitik.

Under det senaste året har vi socialdemokrater arbetat hårt med att ompröva och utveckla vår politik. Vår främsta prioritering är jobben. Vårt fokus är att få fler företag att starta upp och få befintliga företag växa och efterfråga arbetskraft. Vi vet att 80 procent av de nya arbetstillfällena tillkommer i de små företagen. Därför ska vi underlätta för dem att expandera och att anställa fler. Vi vill att staten tar över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Det innebär en stor avlastning för de mindre företagen och gör att fler vågar anställa. Vi vill att företagen ska få bättre draghjälp i att etablera sig på nya och växande marknader. Vi vill investera mer i exportstöd för de mindre företagen.

Nu går vi vidare med att utveckla vår politik för fler och växande företag. Vi presenterar ett nytt förslag som kommer att förbättra förutsättningarna för jobbtillväxten. Vi vill skärpa upp betalningstiderna mellan företagen.

Ett hinder för småföretag och underleverantörer att expandera och nyanställa kan vara brist på likvida medel. Det här problemet uppkommer ofta när det lilla företaget inte får betalt i tid. Det kan ta flera månader innan man får betalt för sin vara eller tjänst.

Det är inte rimligt att stora företag och myndigheter använder små företag som bank genom att jobba med mycket långa betalningstider. Det är dessutom svårt för ett litet företag att stå emot sådana krav från viktiga kunder.

För att säkerställa kortare betalningstider vill vi införa 30 dagars betalningstid också mellan företag, utan friskrivningsmöjligheter. Därmed skärper vi kravet i förhållande till det som regeringen föreslagit och likvärdiga regler kommer att gälla inom näringslivet som vid fordran på en myndighet eller annat offentligt organ.

Syftet är att stärka små och medelstora företags möjligheter att finansiera expansion så att fler jobb skapas nu när vi är inne i en ny ekonomisk nedgång med stigande arbetslöshet och vikande sysselsättning.

Vi socialdemokrater fortsätter framåt. Vårt fokus ligger på att utveckla en bättre jobbpolitik. Sverige ska tillbaka till full sysselsättning.

Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen, Raimo Pärssinen (S), Åsa Lindestam (S), Per Svedberg (S), Elin Lundgren (S), riksdagsledamöter

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons