Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Vi inväntar med (s)pänning respons”

/
  • Skribenterna ser flera intressanta förslag i Göra Stjernstedts vårdutredning och hoppas på respons från den politiska ledningen i regionen.

Sammantaget ser vi flera förslag som är intressanta, och frågan är vilka delar av utredningen som går från teori till praktik., skriver Patrik Stenvard (M) och Maria Molin (M), regionråd, med anledning av en nyss sammanställd vårdutredning.

Annons

13 januari överlämnade, den av alliansregeringen tillsatte nationella utredaren Göran Stiernstedt, sitt slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2) till regeringen. Utredningen belyser flertalet förslag till förändringar med syfte att uppnå effektiviseringar och förbättringar inom den svenska hälso- och sjukvården.

Trots att många landsting/regioner och kommuner ständigt brottas med ekonomiska underskott, visar utredningen att det i egentlig mening inte saknas resurser inom vården – utan problemet är istället hur man använder resurserna. Det finns många delar i utredningen som är bra och belyser förbättringsområden som vi redan tidigare från moderat håll, försökt att få till i Region Gävleborg.

Överbeläggningar på åra sjukhus är ett välkänt problem, och beror bland annat på att många av våra medicinskt färdigbehandlande patienter kvarblir på sjukhus i väntan på plats på kommunala boenden. En lösning som vi har föreslagit är inrättandet av mellanvårdsplatser, en åtgärd som förutsätter ökat och förbättrat samarbete mellan Regionen och kommunerna. Lyckligtvis har vi sett att det finns ett intresse för detta i länet och vår förhoppning är att fler kommuner ansluter till idén.

Stiernstedt menar vidare att dagens primärvård är för svag, och en stor del av lösningen på den ineffektivitet som råder, är en förstärkt primärvård med ett tydligt akutuppdrag samt förstärkt vårdgaranti. En förstärkt primärvård bidrar till att resurser används mer effektivt, samtidigt som strukturen och organisationen inom den svenska hälso- och sjukvården förbättras. Vi ställer oss positiva till den föreslagna strukturförändringen. I linje med förslaget har vi tidigare föreslagit mer resurser till primärvården och inrättandet av närakuter. Åtgärder som både kan minska trycket på våra akutmottagningar och bidra till att vården ges på rätt nivå.

Mindre positiva är vi till ett av de mer kontroversiella nya lagförslagen, nämligen avskaffandet av vårdvalet för våra äldre med omfattande behov inom den nya riktade primärvården. Vårdvalet för den allmänna primärvården (motsvarar dagens primärvård) lämnas oförändrad. Lagförslaget innebär att primärvårdsuppdraget ska utföras gemensamt av primärvård och kommunens hälso- och sjukvård. Tyvärr medför förslaget inskränkningar i patientens obligatoriska rätt att själv välja utförare av vård och omsorg. Vi anser att det är fel riktning att gå, och menar i stället att vårdvalet bör utvecklas ytterligare. Tyvärr hamnar fokus på huvudmannaskap och inte innehåll i form av möjliga kvalitetsförbättringar för den enskilde.

Sammantaget ser vi flera förslag som är intressanta, och frågan är vilka delar av utredningen som går från teori till praktik. Vi inväntar med (s)pänning respons från den politiska ledningen och hur de ser på de förslag som utredningen presenterar.

Patrik Stenvard (M)

Maria Molin (M)

regionråd

Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner vår nya app här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons