Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi finns här för de äldre!

Verksamhetsansvariga i Ovanåkers kommun har liksom i stort sett alla Sveriges kommuner fått politiska uppdrag i att anpassa verksamheterna till minskade intäkter, med andra ord vi måste minska våra kostnader.

Annons

Svar på insändare (25/8). Verksamhetsansvariga i Ovanåkers kommun har liksom i stort sett alla Sveriges kommuner fått politiska uppdrag i att anpassa verksamheterna till minskade intäkter, med andra ord vi måste minska våra kostnader. Inom äldreomsorgen handlar det om att minska kostnaderna med cirka 6 miljoner kronor av en budget på cirka 137 miljoner kronor, och detta ska ske inom en tre års period.

Som en del i detta kommer vi att ändra inriktning på det särskilda boendet Solrosen/Linblomman till ett så kallat närboende. En boendeform med närheten till service, personal och där vi erbjuder guldkant i vardagen i form av träffpunkt med fika och andra aktiviteter. En sådan boendeform finns i dag i Alfta och det har under lång tid framförts önskemål att det ska finnas liknande även i Edsbyn.

Närboende är en boendeform mellan ordinärt boende och särskilt boende. Detta är ett bra alternativ till ordinärt boende med större närhet till hemtjänstpersonal som finns i närliggande lokaler och som verkställer individuella biståndsbeslut enligt social-tjänstlagen SoL.

De kan även hjälpa till att skapa social samvaro och öka tryggheten. Social samvaro i form av:

Gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro med andra hyresgäster.

Möjlighet att äta lunch tillsammans med övriga hyresgäster på närboendet.

Kaféverksamhet med fika till självkostnadspris.

Generell dagverksamhet med olika aktiviteter utifrån önskemål från hyresgästerna.

Trygghet i form av:

Låsta portar/ytterdörrar nattetid så ingen obehörig kan komma in.

Möjlighet till att ha sin lägenhetsdörr öppen för att höra ljud och känna närheten till andra vilket kan göra att man inte känner sig ensam och otrygg.

Närheten gör att det blir lättare att bli bekant med sina grannar och därmed bli sedd av sina grannar.

Blir även på ett naturligt sätt mer sedd av personal som finns i närheten stor del av dygnet.

Enklare att påkalla hjälp om något oförutsett inträffar i och med närheten till personalen.

Naturligtvis väljer man själv som hyresgäst hur mycket gemenskap med andra man vill ha.

Vi kan bara stämma in i vad ni skriver att det är synd att några blir mer påverkade av förändringarna. Det beklagar vi verkligen, vi skall göra vårt yttersta för att underlätta för boende och anhöriga på Solrosen/Linblomman vad gäller flytt till annat särskilt boende. I alla de processer som pågår i förändringsarbetet är det mycket personal inblandad och självklart är ingen personal inom socialförvaltningen belagd med munkavle!

Anette Forsblom

socialchef

Urban Sundström

äldreomsorgschef

Bengt Mörman

enhetschef Solrosen/Linblomman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons