Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver våra invandrare

Genom historien har människor invandrat till vårt land. Vissa har flytt undan förföljelse, andra har sökt sig hit för att jobba eller för att återförenas med sin familj.

Annons

Alla har på olika sätt berikat Sverige. Samtidigt har vi integrationsutmaningar – hundratusentals som invandrat till Sverige har kommit väl in i det svenska samhället, men alltför många har fastnat i ett utanförskap.

Sverige har en tradition av att vara ett öppet, tolerant och dynamiskt land. Vår öppenhet har varit en viktig orsak till den ekonomiska tillväxt som har byggt vårt välfärdssamhälle. Arbetskraftsinvandrarna på 50-, 60- och 70-talen som kom från länder som Finland, Jugoslavien och Turkiet var en förutsättning för tillväxt. Öppenheten har också gjort att Sverige blivit ett framgångsrikt exportland.

Sverige ska även fortsättningsvis vara ett öppet och dynamiskt samhälle som baseras på mångfald, tillväxt och utveckling. Det är nödvändigt för att vi fortsatt ska kunna bygga ett välmående samhälle och för att företag ska kunna hävda sig på världsmarknaden.

Det finns också andra goda argument för invandring. I Sverige blir åldersfördelningen allt skevare på grund av en snabbt växande grupp av äldre som inte matchas av de mindre generationerna av unga. Det innebär att de yngre inte klarar av att fylla de hål på arbetsmarknaden som kommande pensionsavgångar ger upphov till. Det som kan täcka en del av arbetskraftsbehoven och trygga välfärden är invandring och en mer välfungerande integration.

För att ta tillvara de nyanlända invandrarnas kompetens införde regeringen med Folkpartiet i spetsen för ett och ett halvt år sedan etableringsreformen. Syftet är att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Tanken är att individen så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och få in en fot på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden såväl som den enskilde individen gynnas av en effektiv integration. Förutom andra erfarenheter, idéer och kompetens som den nyanlände kan tillföra har den svenska arbetsmarknaden brist på arbetskraft i många yrkesgrupper. För att motverka risken för negativa effekter av arbetskraftsbrist krävs det att alla tar ett gemensamt krafttag och ansvar för att ta tillvara på den kompetens som finns och kommer att finnas i Sverige.

Det är inte en ensam aktör som sitter på nyckeln eller lösningen till hur vi klarar vår välfärd i framtiden. För att lyckas krävs att alla parter tar sitt ansvar – arbetsgivare i stat och kommun, i näringslivet och inte minst individen själv utgör alla centrala krafter för en lyckad och framgångsrik integration. Och ska vi klara att stå upp för ett öppet samhälle som välkomnar invandring och som lyckas med integrationen måste fler vara en del av lösningen.

Erik Ullenhag (FP)

integrationsminister

Hans Backman (FP)

riksdagsledamot från Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons