Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem i hela världen kan man lita på?

Jag har noterat att insändarsidorna dominerats av politiker. Det kanske inte är konstigt i valtider men frågan är hur många vallöften som uppfylls. Som politiskt intresserad men partipolitiskt obunden kan jag notera hur partierna är svåra att skilja från varandra.

Annons

Om vi nu håller oss till den lokala politiken så var det en enkät i tidningen om vilka frågor som var mest intressanta och viktiga. Svaren var omsorgen, sjukvården och skolan. Såsom gammal (i dubbel bemärkelse) landstingsanställd är jag mest insatt i sjukvårdsfrågor och här kommer min analys:

Alla partier vill att hospice införs. Jag hoppas att man håller sina löften. Vi behöver rusta upp vården för dem som har minst möjlighet att göra sin stämma hörd. Jag kommer ihåg att det tog många år av tjat innan vi fick palliativa team här. Nu får det alltså anses klart att oavsett vem som vinner valet så kommer vi att få hospice i bägge våra landskap.

Värre är det med organisationen i landstinget. Under nuvarande ledning har byråkratin svällt och arbetsglädjen försvunnit. Vi har tjänstemän med landstingsdirektören i spetsen med liten kännedom om den verksamhet som styrs. Några exempel från denna mandatperiod:

• Strategiska planen skulle innebära nedläggning av akutsjukhuset i Hudiksvall. Denna plan är skrotad men finns nog kvar för att plockas fram vid behov.

• Omorganisation av den vårdnära servicen som innebär en livsfarlig fördröjning av utskriften av journaler, remisser och så vidare för att inte tala om att arbetsmiljön för läkarsekreterare har försämrats.

• Divisionaliseringen innebär chefer långt från verksamheten som dessutom ofta saknar erfarenhet av sjukvård själva!

• Flykten av medarbetare beroende på inkompetent ledning och otydligt uppdrag. Man har inte ens bekvämat sig med att efterhöra varför en del medarbetare slutar!

• I jakten på kostnader har landstinget köpt telefonitjänsten hos ett företag i norrbotten. Där fanns inga kunskaper om sjukvård. Felkopplade samtal, svårigheter att få tag i jourhavande har fördystrat vår tillvaro, bidragit till dålig arbetsmiljö och är farligt för våra patienter.

Listan kan göras lång. Visst fungerar en del bra men vi är många som tycker att vi har inkompetent tjänstemannastyre i vårt landsting och huvudansvaret ligger förstås på den politiska ledningen.

Slutsatsen måste bli: rösta på det parti som lovar att avsätta landstingsdirektören, se över vår byråkrati, fundera över vår organisation samt lägga skattepengarna på den patientnära vården i stället för myriader av chefer och tjänstemän. Så återskapas den arbetsglädje och arbetsgemenskap som vi tidigare alltid känt. Nyrekrytering av kompetenta medarbetare som ska ersätta oss gamlingar främjas också av den framtidsoptimism som vi vill se!

Fotnot: Rubriken härrör från Hoola Bandoola Band 1972.

Kjell Lundberg

Forsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons