Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattenskotrar – vad gäller?

Annons

Vattenskotern är en omstridd farkost, inte minst genom dess bullernivåer, fartresurser och miljöstörande verksamhet i skyddade miljöer. När man frågar polisen verkar läget oklart vilka regler som egentligen gäller. Från svensk lagstiftnings utgångspunkt är läget numera emellertid klart.

Den 15 juli 2004 ändrades , så att det blev tillåtet att färdas med vattenskoter i allmänna farleder. Dessutom fick vattenskotrarna enligt förordningen användas på varje vattenled som respektive länsstyrelse ansåg lämplig.

Den 14 juni 2006 beslöt Länsstyrelsen i Gävleborg om vilka gränser som gäller för skoteråkning inom länet. Det är enligt dessa regler bara tillåtet att köra skoter i havet och där i anslutning till allmänna farleder, samt för kortare transporter till och från sådan farled (max 600 meter).

Länsstyrelsens beslut innebär att det i alla övriga vattenområden är förbjudet att köra vattenskoter om det inte finns särskilt tillstånd. Den som använder vattenskoter utanför de av Länsstyrelsen i Gävleborgs län tillåtna områdena gör sig skyldig till brott som kan straffas med böter.

Om man kör vattenskoter vårdslöst, så att man skadar, dödar eller riskerar liv eller hälsa för andra kan det i stället bli aktuellt med straff enligt brottsbalken eller sjöfartslagstiftningen.

Det här verkar ju enkelt och klart. Men trots dessa ganska klara regler ansågs rättsläget oklart till den 4 juni i år. Då meddelade EG-domstolen dom i ett mål som gällde buskörning i Luleå.

Åklagaren i Luleå åtalade 2004 två skoterförare för att de trotsat länsstyrelsens förbud och kört sina skotrar på förbjudet område. Skoteråkarna invände att de inte kunde straffas eftersom de svenska straffreglerna var handelshinder enligt EG-rätten. Handelshindret uppstod enligt skoteråkarna genom att ingen ville köpa vattenskotrar i Sverige, när det på grund av av lagstiftnigen i princip var omöjligt att använda dem.

EG-rätten gäller alltid framför svensk rätt om EG-rätten och den svenska rätten kolliderar. Om därför EG-domstolen godkände invändningen om otillåtet handelshinder kunde inte skoteråkarna i Luleå bötfällas.

Men nu gjorde alltså EG-domstolen tvärtom i sin dom den 4 juni och godkände den svenska lagstiftningen under förutsättning att de svenska länsstyrelserna följer vattenskoterförordningen och utfärdar regler som tillåter skoteråkning på sådana platser där den inte stör.

Vattenskoteråkning är därför förbjudet och straffbart utanför de områden som Länsstyrelsen i Gävleborg bestämde 2006. Det gäller naturligtvis särskilt på sådana områden där allmänheten, växt- eller djurliv riskerar att störas.

Att polisen därför är passiv inför den busåkning som skett i Ljusdals kommun, kan bara skyllas på okunskap.

Kurt Junesjö

Jurist fritidsboende i Ljusdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons