Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattenkraften kan lyfta Sverige!

Skogslänen har gott om plats för fler och kan erbjuda god livsmiljö. Ändå fortsätter befolkningen att koncentreras till storstadsområdena. Ingen tjänar på denna utveckling. Ökande regionala klyftor och obalanser skadar hela Sverige.

Annons

Vi vet att många fler vill bo och verka i skogslänen om de fick möjlighet. En Sifoundersökning förra året visar exempelvis att många unga kvinnor gärna vill flytta till landsbygden om de fick möjlighet. Det gäller därför för samhället att ge likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela landet.

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kräver att vattenkraftens värdeskapning får medverka till att utveckla de kommuner och regioner som släppt till sina forsar för den gemensamma elförsörjningen. En lämplig modell kan vara att minst hälften av den fastighetsskatt som staten tar ut på vattenkraften går till lokal utveckling.

Under 2011 tog statskassan in närmare 3,8 miljarder kronor i fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar (2,8 procent av taxeringsvärdet), varav 3,4 miljarder från de sju skogslänen. Skatteverket har dessutom föreslagit att taxeringsvärdena från 2013 kraftigt ska höjas. Fullföljs planerna kommer fastighetsskatten på vattenkraft nästa år att uppgå till hela 5,7 miljarder kronor (cirka 9 öre per kWh).

Mot denna bakgrund föreligger goda förutsättningar för Sverige att äntligen låta de kommuner och regioner, där kraftverken är belägna, få del av de värden som genereras. Att en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning bör gå till lokal utveckling ska ses som kompensation för de oåterkalleliga skador utbyggnaden innebär. Stora områden har dämts över, älvar torrlagts och möjligheterna till jord- och skogsbruk, renskötsel, jakt, fiske och turism försämrats.

I jämförbara länder som Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Österrike går fastighetsskatten till de kommuner och regioner som är direkt berörda, inte till statskassan. Vi vill understryka att det inte finns någon parameter i det svenska skatteutjämningssystemet som tar hänsyn till de ingrepp som vattenkraften har medfört. Därför uppmanar vi riksdag och regering att agera nu!

Med en del av vattenkraftens värden som utvecklingskapital kan de naturresursrika regionerna i norr erbjuda bättre service för företag och medborgare. Med en attraktiv boendemiljö och god service skulle fler få möjlighet att leva och bo i skogslänen, flyttströmmarna skulle vända och hela landet utvecklas. Det vore ett lyft för inte bara för de direkt berörda områdena utan för hela Sverige!

Håkan Larsson (C) Krokom, ordförande

Björn Mårtensson (S) Ljusdal, vice ordförande

Ingvar Persson (M) Bollnäs

Styrelseledamöter i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons