Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vart tog biogassatsningen vägen?

Söderhamns kommuns satsning på energiproduktion är lite skrämmande! skriver insändaren som får Svar direkt av Monica Granlund, vd för Söderhamn Nära.

Annons

Vi såg senast problemen med Samkraft. Jag undrar samtidigt vad som har hänt med det storslagna biogasprojektet? Man satsade drygt 30 miljoner kronor för att producera biogas som sedan blev biogas till sopbilarna, men vad händer?

Jag har inte sett någon information om produktion av biogas från hushållsavfall. Vad som förvånar mig är denna naivitet som finns inom kommunen att tro att man ska kunna utveckla en småskalig produktion av biogas. Biogas från hushållsavfall är en produktion som kräver stora volymer för att fungera, volymerna behövs för att få stabilitet i bioprocessen.

Dessutom är biogas ett bulkämne med små marginaler som måste produceras i stora volymer för att vara lönsamt. Biogas ska användas som drivmedel och då behövs stora volymer! Detta förklarar också varför inga av de stora teknikföretagen arbetar med denna typ av processer. För att produktionsanläggningen ska vara lönsam måste stora volymer produceras. Är det rimligt att Söderhamn ska försöka agera som ett teknikutvecklingsföretag? Finns kunnandet och kompetensen inom Söderhamn Nära som driver projektet?

Min yrkeserfarenhet från kemiindustrin är att man ska vara väldigt vaksam mot denna typ av förslag och alltid ställa sig frågan: Varför finns inga existerande anläggningar? Tekniken att producera biogas från hushållsavfall är ingen högteknologisk process, den är relativt simpel.

Undrande skattebetalare

Svar direkt

För att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi alla hjälpas åt. Söderhamn NÄRA är ett kommunalt bolag och vi ska agera affärsmässigt och samtidigt vara till nytta för samhället. I vårt uppdrag framgår det även klart och tydligt att vi ska arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle på det lokala planet. Satsningen på en lokal biogasanläggning är alltså lika mycket ett miljöprojekt som en affärsmässig investering.

Det politiska beslutet om lokal biogastillverkning för att framställa förnybara drivmedel till kommunkoncernens fordon var modigt och det var mycket stor enighet i Kommunfullmäktige när beslutet togs. Viljan var då, som nu, att bygga en småskalig anläggning som ett komplement till de storskaliga samrötningsanläggningarna som finns runt om i landet, men som inte finns i närheten av Söderhamn. Satsningen på en lokal småskalig produktion av biogas har ytterligare en dimension, nämligen att minimera transporter och att få avsättning för biogödsel i det lokala lantbruket. De korta transporterna av biogas och biogödsel vid lokal tillverkning förbättrar dessutom de ekonomiska marginalerna.

Budgeten för hela projektet är på 22 Mkr och vi har investerat 9 Mkr och det beror på att vi skyndar långsamt och varje etapp i projektet ska vara helt klar innan nästa tar vid.

Det är alldeles riktigt att principen för själva gastillverkningen är relativt simpel. Det som är svårt och där Söderhamn NÄRA har tekniskt stöd och kompetens till sin hjälp, är att bygga upp och bibehålla en stabil gasproduktion. Det är det vi arbetar med just nu och biogasprojektet utvecklas i den takt det tar att bygga upp gasproduktionen.

Monica Granlund

vd, Söderhamn NÄRA

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons