Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Världens bästa naturvård?

År 1442 introducerades en skyddskorridor i våra älvar som inte fick stängas av för vandrande fisk, och kallades kungsådra. 1734 års lag fastställde att en tredjedel av vattnet skulle hållas öppet, där kungsådra av ålder varit.

Annons

År 1766 kom en fiskeristadga, som föreskrev även så kallade mindre kungsådra, vilken skulle utgöras av en sjättedel av vattnet i vattendrag även där kungsådra inte funnits tidigare, men i vilka det var av vikt att vattengenomströmningen inte hindrades.

1918 års vattenlag stadgade att kungsådra skulle finnas i vissa uppräknade vattendrag. Dessutom gällde att det i dessa fanns en vattenföring som vid lågvatten var minst fem kubikmeter per sekund. En sjättedel av vattenbredden skulle vara fri från fiskeredskap i de vatten där fiske förekom. 1983 års vattenlag upphävde alla bestämmelser om kungsådra.

Efter en proposition från regeringen (Anna Lind och Göran Persson) och därmed försvann alla hänsyn till livet i våra vattendrag. Men under åren 1442-1983 existerade hänsynsregler för djurlivet i våra älvar. Dagens hänsynslösa utnyttjande av vattendragen hade i verkligheten påbörjats betydligt tidigare, med torrläggning av älvavsnitt och byggande av dammar som innebar totalstopp för fiskvandring uppströms i våra rinnande vattendrag.

Inte ens en nationalparks gränser skyddar för torrläggning.Det visar exemplet Stora sjöfallets nationalpark, där Palme-regeringen med stor iver genomförde beslutet.

Inom Bollnäs kommun produceras drygt 800 GWh vattenkraft per år. 1995 fick SEV-kraft in 22 öre per KWh. Detta ger en intäkt av 176 miljoner kronor. Göran Persson uppgav i en insändare att Fortum tjänar 35 öre per KWh vilket ger en intäkt av 280 miljoner kronor.

När Fortum köpte våra kraftverk blev allt hemligt. Fortum är lika med finska staten, tydligen en mycket hänsynslös ägare utan hänsyn till svensk natur. Enligt aktiebolagslagen skall ägare upprätta ett ägardirektiv, som även skall ange hänsynsregler för företagets bedrivande.

Svenska riksdagen pratar numera mycket om biologisk mångfald och ekologisk mångfald i våra rinnande vattendrag, mycket tack vare att EU har tröttnat på Sveriges misskötsel av naturen och hotat med böter om det inte blir någon förbättring. Sverige har fram till år 2020 att åstadkomma förbättringar annars blir det böter.

Sveriges riksdag ordar mycket om dessa förbättringar men kommer antagligen inte att hålla löftena. Om Sveriges riksdag vill bevisa att de numera är seriösa inför sitt intresse för svensk natur kan de redan nu instifta en lag som tvingar svenska kraftbolag att släppa 50 procent av normal låg vattenföring i de vattendrag som har infekterats av vattenkraftverk, så att naturen hinner rehabilitera sig till det fantastiska året 2020.

Thord Larsson

Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons