Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdsmuts är en ren livsfara

/

Brister i städning inom vården kan vara förenad med direkt livsfara, och är helt oacceptabelt, menar Cecilia Widegren (M).

Annons

Ministern för hälso- och sjukvården Gabriel Wikström (S) måste agera. Alliansregeringen införde Sveriges första samlade patientsäkerhetslag, med syftet att främja en ökad patientsäkerhet. Lagen innebär bland annat att alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

När hygien och städning i vården brister är det problematiskt på flera sätt. Därför är det upprörande att ta del av de brister som t ex tidningen Expressen nyligen publicerat.

Samtidigt tar vi på oss vår del av ansvaret. I en rapport från Riksrevisionen (RiR 2015:12) Patientsäkerhet menar Riksrevisionen att; regeringens åtgärder inte har varit tillräckliga när det gäller att styra och följa upp de ansvariga myndigheternas arbete med att stödja vårdgivarna. Det borde stått klart att den ambitionshöjning som lagen innebar vad gäller landstingens ansvar förutsatte en lika genomtänkt satsning på tillsyn, normering och stöd.

Moderaterna fortsätter att utveckla vår välfärdspolitik. Vi vill bland annat genomföra att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska ges ett tydligare uppdrag och mer resurser, cirka 50 miljoner kronor per år, för mer tillsyn och uppföljning.

Patienter, brukare och anhöriga behöver ordning och reda. Det är bland annat därför som vi på vår partistämma lade fast att det ska krävas en generell tillståndsplikt och likvärdiga krav för alla utförare inom hälso- och sjukvården. Kvalitet är det avgörande.

Socialstyrelsen och Riksrevisionen menar att en central punkt för patientsäkerhet handlar om att vårdgivare har etablerat en fungerande egenkontroll. Inom vården ska det ske en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

Uppenbarligen har inte så skett i de fall som Expressen redovisar. I Sverige ska alla kunna lita på att uppföljning och tillsyn genomförs, dels av ansvarig myndighet, dels av vårdenheten. Det är hög tid att regeringen ägnar uppmärksamhet åt rätt saker i vården och omsorgen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar i rapporten: Vårdrelaterade infektioner, att städning är av de viktigaste åtgärderna för att minimera och helst helt undvika vårdinfektioner. Cirka 700 patienter avlider varje år till följd av vårdskador. Det är en förbättring sedan alliansregeringen införde patientsäkerhetslagen. Så sent som 2008 avled cirka 3 000 patienter årligen av vårdskador.

Vi ställer därför frågor till ansvarigt statsråd, sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma tillrätta med dålig vårdhygien, så som brister i städning, samt vilka nationella strategier för ökad patientsäkerhet vidtas, då underlåtenhet av det är förenad med livsfara?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons