Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdpersonal: ”Vår känsla är att vi närmar oss en katastrof”

Öppet brev till Roger O. Nilsson, divisionschef medicin/psykiatri och Elin Rosengren, verksamhetschef psykiatri i Region Gävleborg, från personal på avdelning 10A och 10B på Hudiksvalls sjukhus med Svar direkt:

Annons

Vi, personal på avdelningarna för allmänpsykiatri 10A och psykossjukdomar 10B, vill på tröskeln till sommarsemestrarna, med detta brev framföra våra synpunkter och farhågor. De flesta av oss känner stor oro inför de sex veckor av sammanslagning, som ligger framför oss, inte minst på grund av bristande information och delaktighet.

Läs även: Sjuksköterskor larmar om livsfarliga transporter på sjukhuset

I slutet av april 2016 fick vi höra att det fanns tankar om att slå ihop 10A och 10B , eftersom det visat sig svårt att rekrytera sommarvikarier för sjuksköterskor och skötare. Ledningen kunde då ha samlat personalen och diskuterat möjliga lösningar. Man kunde ha erbjudit sommarmorot, gjordes föregående sommar. Man kunde ha beskrivit det eländiga läget och förklarat att alla måste hjälpas åt för att få det att fungera för patienternas skull. De flesta av oss är väldigt lojala med dem vi vårdar och gör ofta mer än vi orkar för att få det att fungera.

I stället bestämde man sig för att låsa schemaläggningen för sommaren, utan att informera, dvs ingen hade en möjlighet att påverka arbetstider eller lediga dagar förutom semesterönskemål. Arbetstiderna förändrades till att överensstämma med 10B:s tider. 10A frågade om detta, men fick till svar att det bara var schematekniskt och inte alls bestämt. I färdigt schema ligger dessa tider fast. Nu har dessutom en ny tur 16– 24 införts också helt utan information till de drabbade.

En grupp för båda avdelningarna har nu bildats för att underlätta sammanslagningen. Där ställs deltagarna inför fullbordat faktum. Det de diskuterar är praktiska detaljer, som var och när ska patienterna äta, hur många duschar finns osv.

Vi har nu fått veta att vi ska ha 30 vårdplatser i sommar, 15 per enhet. En sjuksköterska per sida, klockan 16–24 en sjuksköterska som stöttar båda avdelningarna. KLockan 24–07 en sjuksköterska på 30 patienter. Antalet skötare är ännu ovisst.

Då ambulanschefen beslutat att vi inte får skicka svårt sjuka patienter med ambulans till akuten, uppstår ett problem. En sjuksköterska och en skötare ska köra patienten i den vindlande kulverten till akutmottagningen, rapportera och se till att patienten är övervakade innan de får gå tillbaka till avdelningen. Vem ansvarar för avdelningens patienter under tiden?

Vi har ansvar för den psykiatriska rådgivningstelefonen vardagar 16-08 och dygnet runt på helgerna. Det är redan nu svårt att hinna med att svara, kan bli nästan omöjligt med sommarens låga bemanning. Vem tar ansvar för detta?

Ytterligare oro skapas vid tanken på att patienter med psykossjukdom och allmänspsykiatriskt sjuka kommer att blandas. Båda kategorierna kommer att fara illa av detta.

Försommaren har visat, redan före sammanslagningen, hur bräcklig vår personalsituation är. Sjukskrivningar direkt relaterade till stress förekommer redan. Det är stora svårigheter att få in vikarier både för sjuksköterskor och skötare. Vad händer om en eller två blir sjukskrivna en längre tid i sommar?

Vår känsla är att vi närmar oss katastrof. Det kan naturligtvis gå bättre än vi tror, men våren och försommaren har gett oss så mycket oro och ångest att vi redan mår dåligt och saknar marginaler för att orka med ytterligare påfrestningar.

Hur, kära ledning, tänker ni? Tycker ni att det är bra att köra över oss alla med beslut som ingen, varken personal eller fackförbund är delaktiga i? Tycker ni att det här är en lyssnande personalpolitik? Tror ni att det här är ett bra sätt att arbeta för att behålla personal?

Hudiksvall 160615

Personal på 10A och 10B, psykiatrisk klinik i Hudiksvall

Genom

Charlotte Klötz sjuksköterska 10A

Svar direkt:

Vår intention med sammanslagningen är att alla våra medarbetare ska få den välbehövda semestern som de så väl förtjänar och att vi samtidigt kan bedriva en god och säker vård för våra patienter. Din skrivelse belyser hur svårt det kan vara att lyckas fullt ut i information och dialog. Med start i februari i år har vi haft flertalet möten, med medarbetare och fackliga representanter, kring förslaget om sommarsammanslagning av våra två avdelningar i Hudiksvall. Förslaget baserades på erfarenheter från tidigare somrar och på bedömningen om att vi i år skulle få än svårare att klara semestrarna och samtidigt trygga en patientsäker vård. Orsaken till dessa svårigheter handlar ytterst om den nationella sjuksköterskebristen. En sammanslagning skulle dock möjliggöra för personalen att få önskad semester och att vi samtidigt kunde bibehålla en säker och tillgänglig vård med samma antal vårdplatser. Detta genom bl a ökade möjligheter till kollegial stöttning och minskad sårbarhet vid korttidsfrånvaro. En riskanalys av förslaget har också genomförts och åtgärder framarbetats tillsammans med medarbetare från avdelningarna. Andra lösningar än en sammanslagning, som t ex sommarmorötter, bedömde vi som ett sämre alternativ för både patienter och personal. Så här i efterhand håller vi med om att vi mer tydligt hade kunna visa på och bjuda in er i analysen av alternativa lösningar. Vår bedömning är att vi nu har en bra sommarplanering som tryggar en god vård för våra patienter och där samtliga medarbetare fått sin önskade sommarsemester. Vi kommer nu att följa upp sammanslagningen kontinuerligt, varför vi säkerställt att en av avdelningarnas chefer finns på plats under hela perioden. Ansvaret ligger ytterst på mig som verksamhetschef, men vi har alla ett ansvar att nu på bästa sätt arbeta efter de rutiner och överenskommelser som gjorts. Lärdomarna vi gör får vi ta med oss framåt inför kommande semesterplanering.

Elin-Love Rosengren

Verksamhetschef Vuxenpsykiatri Gävleborg

Kent-Ove Frenell

Vårdenhetschef vårdavdelning 10 B

Rolf Lindström

Vårdenhetschef vårdavdelning 10 A

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons