Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Vårdförbundet bör städa framför egen dörr…”

Replik på Alarm saknar verklighetsförankring (24/3):

Annons

Vårdförbundet (VF) Gävleborg påstår i en debattartikel lika naket som grundlöst att fackförbundet Alarm-Ambulansförbundet (Alarm) saknar verklighetsförankring, att förbundet inte finns vid förhandlingsbordet, att förbundet skulle vara en liten intresseorganisation utan reellt inflytande mm. Inget kan vara mer fel.       

Det finns två huvudsakliga anledningar till att Alarm inte slutit något kollektivavtal. För det första beror det på att VF har ett avtal som arbetsgivarorganisationerna är mycket nöjda med (där bland annat jour erkänns). För det andra är förbundet avstånd till kollektivavtal kopplat till frågan om jouren, där Alarm tydligt säger nej till jour. Alarms medlemmar säger tydligt nej till att sälja ut vår strejkrätt mot ett dylikt avtal som VF slutit med SKL/PACTA.  

Arbetstidslagen (ATL), som bland annat reglerar jourtid är delvis dispositiv, vilket betyder att regelverket kan upphävas eller ges ett annat innehåll genom kollektivavtal. Det går utmärkt att göra undantag eller avvikelser från lagens avsnitt som reglerar jour. I en ambulansverksamhet med 90 sekunders inställelsetid hör med glasklar självklarhet inte jouren hemma. Vi noterar att VF upplever det komplicerat att vinna gehör för medlemmarnas frågor i kollektivavtalet, som i många avseenden blivit devalverat. 

Verkligheten är att VF centralt fört pennan till avtal som inte bara ger arbetsgivarna rätten att använda jour, det fjättrar all personal till otidsenliga avtal i strid med många ambulansanställdas vilja. Denna överenskommelse om jour har upprepats med VF:s goda minne. Floskler om hälsosamma arbetstider hanteras i praktiken för groteska mängder övertid med systematiska dispenser från VF:s sida. Det drabbar all ambulanspersonal. Löneutvecklingen för ambulanssjukvården i Gävleborg är sannerligen inget VF har att stolsera med. Man kan med fog fråga sig vilken verklighets- och medlemsförankring VF har när man gång efter annan agerar ovanför medlemmarnas huvuden. 

Vi är ett fritt kämpande fackförbund som MBL-förhandlar regelbundet, som tar debatten och svarar för det tomrum som VF själva skapat. Medlemmarna inom Alarm har på intet sätt ett sämre rättsskydd. Alarms förhandlingsrätt praktiseras med stöd av Medbestämmandelagen.   

Sist men inte minst; vi svänger oss inte med meningslösa floskler för att i nästa stund låsa ambulanspersonalen till oförankrade avtal och bevilja summariska dispenser över telefon. VF borde istället städa upp den oreda de själva försatt sina medlemmar i. Det är ett beklagligt faktum att VF själva bidragit till situationen med jouren genom att resa hinder för en utveckling mot en ambulanssjukvård med god beredskap och hållbara kollektivavtal som enar ambulanspersonalen. 

Förbundsstyrelsen för

Alarm Ambulansförbundet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons