Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårda skogen för mångfaldens och landsbygdens skull

/

För Sverige som nation är skogen en resurs av fundamental betydelse. I skogen sammanstrålar omistliga kulturella och ekonomiska värden och en ansvarsfull skogspolitik bevarar biologisk mångfald och tar hänsyn till kulturlandskapet.

Annons

Samtidigt måste vi ha ett helhetsperspektiv på hela nationens ekonomi och värna möjligheterna för ett lönsamt och uthålligt skogsbruk.

Enligt siffror från Skogsstyrelsen skyddar vi i dag i storleksordningen runt 31 procent av den svenska skogen, en internationellt sett exceptionellt siffra. Här ingår utöver det formella skyddet även så kallade skogsimpediment, alltså icke produktiva områden, samt frivilliga avsättningar som kan redovisas på olika sätt.

I Sverige har vi mer skog än på mycket länge och den svenska modellen som baseras på ansvarsfulla och engagerade ägare är en framgångsfaktor. Vi bör se biologisk mångfald i ett något bredare perspektiv än hur stora områden vi skyddar. Biologisk mångfald går också hand i hand med föryngringar, hyggen och beståndsgränser, alltså skog som brukas aktivt. I slutändan måste vi också tillgodose kommersiella intressen på landsbygden, som annars utarmas ekonomiskt och demografiskt.

Den nuvarande regeringen säger sig vilja skydda ytterligare upp till en och en halv miljon hektar produktiv skogsmark. Kostnaden för detta beror på markpriserna, men om vi utgår från de priser som råder i södra och mellersta Sverige kan vi hamna på ungefär hundra miljarder kronor, i teorin ännu högre. Att ta produktiv skogsmark ur bruk innebär också vidare en fortsatt indirekt kostnad, eftersom skyddade områden inte genererar någon träråvara.

Vi i Sverigedemokraterna noterar att vi redan har svårigheter att sköta den i dag skyddade skogen. Detta kan medföra en ökad förekomst av skadedjur, vilket innebär problem för intilliggande skogsfastigheter. Vi vill därför prioritera skötseln av befintliga skyddade skogsområden framför nya inköp som kringskär möjligheterna till ett kommersiellt skogsbruk.

Vi vill också på andra sätt bidra till att hålla i gång det svenska skogsbruket över hela landet. På så vis upprätthålls fungerande samhällen, infrastruktur och arbetstillfällen, vilket går hand i hand med landsbygdens utveckling och fortlevnad. Vi tycker att naturen ska upplevas, inte fjärmas från människan.

Anders Forsberg (SD)

landsbygdspolitisk talesman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons