Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var är den politiska viljan?

I de direktiv man måste ta hänsyn till när man föreslår vilka åtaganden lärande- och kulturnämnden ska ha gentemot fullmäktige i Hudiksvall står det:

Annons

”Utifrån kommunens vision och nyckelord, som omfattar alla kommunala verksamheter, tecknas åtaganden mellan samtliga nivåer i organisationen. Syftet med åtagandet är att tydliggöra målen, uppdragen och förutsättningarna för respektive verksamhet. Åtagande mellan kommunfullmäktige och lärande- och kulturnämnden ska innehålla både kvalitativt och kvantitativt åtagande…”

Med det uppdraget lade oppositionen S och V i lärande- och kulturnämnden fram ett antal tilläggsförslag till de åtaganden vi var eniga om vid nämnden den 24 maj. Dessa var:

• Nolltolerans vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling ska gälla i nämndens alla verksamheter.

• Öka rektorernas möjligheter till kreativt ledarskap.

• Ge alla ungdomar som så vill möjlighet till feriearbete.

• All verksamhet som skolan är ansvarig för ska vara avgiftsfri

• Öka internationaliseringen i alla verksamheter.

• Öka samverkan med arbetslivet.

Tack vare en felaktigt lagd röst av en moderat fick vi genom punkten: ”Nolltolerans vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling ska gälla i nämndens alla verksamheter”. De andra tilläggsförslagen avslog majoritetspartierna (borgarna samt MP) med hänvisning till att vissa av dem ”står i lagen”, att det är en ”indikator i kvalitetsredovisningen”, eller att det står i något annat styrdokument. Att det var en felaktigt lagd röst var uppenbart då ordförande för dagen, efter voteringen försökte gå in och ändra resultatet av röstningen.

I ärlighetens namn så är det så att majoriteten avslog våra förslag för att det inte var tjänstemännens förslag. Den politiska viljan att förtydliga viljeinriktningar, att visa vad man vill åstadkomma, vad man från politiskt håll vill att verksamheten ska fokusera lite extra på under 2013 finns inte.

Att man sedan under sittande nämnd sitter och uttrycker sin rädsla över att bli kritiserad av oppositionen i det offentliga rummet måste ju tyda på att man inte kan försvara sina beslut? Är oenigheten i majoriteten så stor att man inte politiskt törs försöka styra sina verksamheter utan att kartellen riskerar att spricka?

Oppositionen S och V genom Nina Burchardt (S), ledamot lärande- och kulturnämnden, Henrik Persson (S), lärande- och kulturnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons