Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Välkomna satsningar för Söderhamn

Annons

Gävleborgs län får kraftfulla satsningar som påtagligt stärker och bygger ut infrastrukturen i vårt län. Det är innebörden av regeringens beslut om infrastruktur för åren 2010-2021 som presenterades i påskveckan.

Det är en storsatsning som omfattar närmare 500 miljarder kronor och skapar goda förutsättningar för väl fungerande kommunikationsstråk över hela landet. När de olika transportslagen nu binds samman skapar vi ett grönare och effektivare transportsystem som knyter ihop hela Sverige.

Det är glädjande att regeringen ser transportsystemet som en helhet där allt från den enskilda vägen till X2000 ska fungera. Många miljarder satsas nu i vårt län på de stora stråken ostkustbanan och E4 genom länet. Stor betydelse för vårt län har också förstärkningen av godsstråket väster om Vänern och satsningen på Räta linjen, riksväg 56 ner mot Västmanland.

Dubbelspåret Skutskär-Furuvik kommer på plats inom kort och på sträckan Gävle-Sundsvall kommer en rad mötesplatser och partiella dubbelspår att byggas som förberedelse till ett komplett dubbelspår hela vägen. På järnvägen Söderhamn-Kilafors satsas 730 miljoner för ökat axeltryck och större lastprofil, så att denna sträcka kan bli en avlastande länk mellan stambanan och ostkustbanan.

Längs E4 genom hela länet byggs nu intensivt så att det blir ökad framkomlighet och trafiksäkert mitträcke hela vägen. Utöver detta får vi i Gävleborgs län nu 873 miljoner kronor att använda till de projekt till projekt som vi själv vill prioritera och besluta om genom Region Gävleborg.

Det är nära 40 procent mera pengar än vad socialdemokraterna satsade på oss när de satt vid makten. Med dessa pengar kan angelägna mindre projekt inom transportområdet komma på plats inom hela länet. Här ryms också mindre projekt som nya gång- och cykelvägar.

Centerpartiet ser fungerande kommunikationer i både städer och på landsbygd som en förutsättning för tillväxt och företagande men också för att människor ska kunna ta sig till jobbet och få vardagen att gå ihop.

Regeringens storsatsning ligger i linje med detta. En miljard per år läggs på det finmaskiga enskilda vägnätet som många människor och godstransporter färdas på dagligen. Likaså läggs mer resurser på att underhålla det befintliga väg- och järnvägsnätet. Under mandatperioden har det årliga anslaget för vägunderhåll ökat med 28 procent och för järnvägsunderhåll med 38 procent. De nivåerna befästs nu.

Med vintern i färskt minne är det positivt att det nu blir ökade resurser till vägarnas bärighet och robustare järnvägar. Vi är mycket glada över att vi nu får på plats ett infrastrukturpaket som ger goda förutsättningar för att hela Sverige skall kunna leva och utvecklas.

Magnus Svensson (C)

Gruppledare, Söderhamn

Sven Bergström (C),

Riksdagsledamot, Forsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons